Заробітна плата українського судді: зависока чи замала?

21.04.2020

13 квітня 2020 року Верховна Рада України проголосувала за проєкт Закону “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” (реєстр. №3279-д).

Нормами прийнятого парламентом закону встановлюється, що суддівська винагорода нараховується у розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, у квітні 2020 року та на період до завершення місяця, в якому відміняється карантин.

Таким чином, у квітні та ймовірно найближчим часом сума максимальної суддівської винагороди становитиме 47 210 гривень.

Вищевказані норми викликали обурення у суддівського корпусу. Зокрема, Асоціація розвитку суддівського самоврядування України закликала звернутися до Конституційного суду України щодо неконституційності норм щодо обмеження розмірів суддівських заробітних плат. У той же час більшість представників громадськості схвально відгукнулася про зменшення розмірів заробітних плат.

Однак проблема спорів про заробітні плати – у тому, що вони здебільшого ґрунтуються на особистому досвіді та ставленні до певного питання, яке дуже рідко підтверджується статистичними даними. Такі спори зводяться лише до категорій “мало”, “багато”, “достатньо”, тоді як заробітна плата має чітку цифру і може бути порахована на основі економічних показників, а не оціночних суджень.

Для перевірки обґрунтованості розмірів заробітних плат українських суддів ми вирішили взяти до уваги декілька показників – середню заробітну плату в країні та європейські значення співвідношення між заробітною платою суддів та середньою заробітною платою.

Які заробітні плати в українських суддів?

Вищевказаний оклад є мінімальним значенням та не враховує ряд показників, що закладені в Законі України “Про судоустрій і статус суддів”. Зокрема, оклад може бути збільшено на регіональний коефіцієнт (від 1,1 до 1,25), який залежить від кількості населення у населеному пункті, де розташований відповідний суд. Окрім цього, можуть бути доплати за:

-вислугу років (до 80%);

-перебування на адміністративній посаді в суді (до 10%);

-науковий ступінь (до 20%);

-роботу, що передбачає доступ до державної таємниці (до 10%).

Такий чином, зазначені оклади можуть бути суттєво збільшені в залежності від суду та особливостей професійної кар’єри судді.

Які заробітні плати у європейських суддів?

Як бачимо, оклади у суддів у 2020 році в Україні є більшими, ніж були заробітні плати суддів у більшості держав Східної Європи у 2016 році (зокрема у Польщі, Литві, Латвії, Угорщині тощо).

Як порівнювати заробітні плати?

Порівняння заробітних плат в абсолютних значеннях зазвичай дає спотворену картину, оскільки не враховує чимало економічних показників (наприклад, якою є середня заробітна плата по країні, якими є податки, скільки у середньому витрачає одна особа на місяць тощо).

Тому потрібно користуватися прив’язкою до певної цифри, яка дає певне розуміння економічної ситуації у конкретно взятій країні. У звіті Європейської комісії ефективності правосуддя для порівняння користуються показником співвідношення середньої заробітної плати із заробітною платою суддів.

Як можна побачити зі звіту, заробітна плата судді-початківця завжди вища, ніж середня заробітна плата. У середньому у 2016 році заробітна плата суддів перевищувала середню заробітну плату по країні у 2,46 рази. Найвищий аналогічний показник у Вірменії – 4,31.

Якщо брати до уваги відповідні показники для суддів найвищої інстанції, то вони ще більші: 4,53 – середнє значення, 8,28 – найвище значення (Румунія).

Замість висновків, або Якою повинна була би бути заробітна українських суддів у прив’язці до середньої заробітної плати в державі?

У лютому 2020 року середня заробітна плата в Україні становила 10 847 гривень (за даними Державної служби статистики України). Зважаючи на середні та найвищі загальноєвропейські показники, співвідношення між заробітною платою суддів та середньою заробітною платою, виходять наступні значення:

Таким чином, мінімальні оклади суддів (без врахування регіональних коефіцієнтів та доплат, які можуть збільшити заробітну плату більше ніж в 2 рази) перевищують найвищі європейські показники співвідношення між заробітною платою судді та середньою заробітною платою по країні.

Навіть наявність тимчасового обмеження суддівської винагороди у розмірі 47 210,00 грн повністю відповідає європейським показникам співвідношення між заробітною платою судді та середньою заробітною платою по країні. Ба більше, судді першої інстанції при наявних обмеженнях взагалі зможуть отримувати більше, ніж могли б отримувати їхні колеги, виходячи із показників середньої заробітної плати по країні.

Можна зробити висновок, що розмови про неконституційність обмеження заробітних плат не мають під собою обґрунтованих економічних розрахунків та здатності держави забезпечувати заробітні плати вище загальноєвропейських показників.

Іван П’ятак

Джерело

Остання Аналітика

Нас підтримали

Підтримати альманах "Антидот"