Як стати прокурором-стажистом та що для цього потрібно.

18.04.2022

14 квітня 2022 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення добору та підготовки прокурорів №5158. Від моменту його внесення пройшло більше року. Закон вже підписав спікер парламенту.

Насамперед, законом виключено вимогу щодо наявності у кандидата на посаду прокурора окружної прокуратури стажу роботи в галузі права не менше двох років. Це відкриє доступ до прокуратури більшій кількості осіб.

В окружних прокуратурах запроваджується інститут прокурорів-стажистів. Раніше ми писали про мету цих змін.

Основні зміни стосуються Закону «Про прокуратуру». Однак також доповнено Закон «Про запобігання корупції», де тепер прописується, що особливості організації проведення спеціальної перевірки щодо кандидатів на посаду судді та прокурора визначаються відповідно законами «Про судоустрій і статус суддів» та «Про прокуратуру».

У Законі про прокуратуру скорочено кількість заступників для Генпрокурора.

Так, прописано, що Генеральний прокурор має першого заступника та не більше 5 заступників, у тому числі заступника Генпрокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (до цього Ірина Венедіктова могла мати двох перших заступників та заступників без вказного обмеження).

Повноваження керівника обласної прокуратури доповнено тим, що він призначає на посади та звільняє з посад прокурорів-стажистів окружних прокуратур, приймає рішення про застосування до прокурора-стажиста окружної прокуратури дисциплінарного стягнення.

Визначено також, що керівник обласної прокуратури своїм наказом призначає прокурора – стажиста окружної прокуратури на посаду прокурора окружної прокуратури не пізніше трьох робочих днів з дня отримання подання органу, що здійснює дисциплінарне провадження, тобто, КДКП.

Із закону «Про прокуратуру» виключені статті 34 (Проведення конкурсу на зайняття вакантної посади) та стаття 37 (Порядок призначення прокурора на тимчасово вакантну посаду).

КДКП повернули назву

У новому законі вирішили повернутися до попередньої нормальної назви органу, який відповідає за кадрові питання.

Органом, що здійснює дисциплінарне провадження, є Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП), яка є колегіальним органом, що відповідно до повноважень, передбачених цим Законом, визначає рівень фахової підготовки осіб, які виявили намір зайняти посаду прокурора, та вирішує питання щодо дисциплінарної відповідальності прокурорів, переведення та звільнення прокурорів з посади.

Також визначно статус Тренінгового центру.

Тренінговий центр прокурорів України є державною установою, що здійснює підвищення кваліфікації прокурорів, державних службовців органів прокуратури та первинну підготовку прокурорів – стажистів окружних прокуратур.

На Тренінговий центр прокурорів не поширюється законодавство про вищу освіту

Для забезпечення підвищення кваліфікації, проходження первинної підготовки прокурори, державні службовці можуть відряджатися до Тренінгового центру.

Статус та зарплата прокурора-стажиста

Посади, на які можуть бути призначені прокурори-стажисти окружних прокуратур, визначаються з числа вакантних (тимчасово вакантних) посад в окружних прокуратурах.

Новим Законом встановлено, що «прокурором органу прокуратури є прокурор окружної прокуратури (у тому числі прокурор- стажист окружної прокуратури)».

На прокурора – стажиста окружної прокуратури поширюються гарантії матеріального, соціального та побутового забезпечення, передбачені законодавством для прокурорів, правила внутрішнього трудового розпорядку, встановлені для прокурорів.

Заробітна плата прокурора – стажиста окружної прокуратури складається з посадового окладу, який установлюється в розмірі двох третин посадового окладупрокурора окружної прокуратури, та надбавки за вислугу років.

Повноваження прокурора-стажиста

Прокурор – стажист окружної прокуратури здійснює повноваження прокурора з урахуванням особливостей, визначених статтею 33-3, якою доповнено Закон про прокуратуру.

А саме відповідно до статті 33-3 «Особливості проходження стажування»:

Прокурору – стажисту окружної прокуратури може бути доручено виконання обов’язків, пов’язаних з реалізацією функцій прокуратури, зокрема здійснення процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки та нетяжкі злочини.

Процесуальні рішення прокурора – стажиста окружної прокуратури під час здійснення процесуального керівництва підлягають погодженню із старшим прокурором групи прокурорів, а у визначених законом випадках – з керівником органу прокуратури.

Рішення прокурора – стажиста окружної прокуратури, які він приймає під час виконання інших функцій прокуратури, підлягають погодженню з керівником стажування.

Прокурору – стажисту окружної прокуратури забороняється:

– здійснювати процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях про тяжкі та особливо тяжкі злочини;

– бути старшим прокурором групи прокурорів;

– бути залученим до роботи в Офісі Генерального прокурора, обласних та прирівняних до них прокуратурах.

Інші особливості здійснення прокурором – стажистом окружної прокуратури повноважень, пов’язаних з реалізацією функцій прокуратури, визначаються Порядком проходження стажування.

Хто може бути призначений прокурором-стажистом

Прокурором окружної прокуратури (у тому числі прокурором – стажистом окружної прокуратури у визначених цим Законом випадках) за результатами добору може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту та володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови.

Під вищою юридичною освітою мається на увазі вища юридична освіта ступеня магістра (або прирівняна до неї вища освіта за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліста), здобута в Україні (або на території колишнього СРСР до 1 грудня 1991 року), а також вища юридична освіта відповідного ступеня, здобута в іноземних державах та визнана в Україні в установленому законом порядку.

Під стажем роботи в галузі права мається на увазі стаж професійної діяльності особи за спеціальністю після здобуття нею вищої юридичної освіти.

Конкурс на прокурора-стажиста

Згідно зі статтею 32-1 «Проведення конкурсу на призначення прокурором – стажистом окружної прокуратури» визначено наступне.

Інформацію про проведення конкурсу на призначення прокурором – стажистом окружної прокуратури орган, що здійснює дисциплінарне провадження (КДКП), розміщує на своєму офіційному веб-сайті не пізніше ніж за 10 днів до дня проведення конкурсу.

В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються окружна прокуратура, в якій є вакантна (тимчасово вакантна) посада прокурора окружної прокуратури (крім адміністративних посад), на зайняття якої кандидат може подати заяву про участь у конкурсі для призначення прокурором – стажистом та проходження спеціальної підготовки, а також кількість таких посад і строк, протягом якого кандидати можуть подати відповідні заяви.

Після оголошення конкурсу на призначення прокурором – стажистом окружної прокуратури відповідна вакантна посада не може бути заміщена шляхом переведення на неї іншого прокурора.

Кандидат на посаду прокурора, який перебуває в резерві, може подати письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням окружної прокуратури, в якій кандидат бажає бути призначеним прокурором стажистом.

КДКП проводить конкурс на призначення прокурорів – стажистів окружних прокуратур на підставі рейтингу кандидатів на посаду прокурора відповідно до кількості балів, набраних кандидатами за результатами складання кваліфікаційного іспиту. У разі наявності в кандидатів однакової кількості балів перевага надається тому кандидату, який працював на посаді прокурора або має більший стаж роботи в галузі права

На підставі заяви кандидата на посаду прокурора та за результатами конкурсу КДКП надсилає керівникові відповідної обласної прокуратури особову справу кандидата на посаду прокурора та подання про призначення особи прокурором – стажистом окружної прокуратури.

Керівник обласної прокуратури не пізніше трьох робочих днів з дня отримання подання КДКП видає наказ про призначення кандидата на посаду прокурора прокурором – стажистом відповідної окружної прокуратури.

Спеціальна підготовка прокурора – стажиста окружної прокуратури

Спеціальна підготовка складається з:

1) первинної підготовки, що проводиться Тренінговим центром прокурорів України, тривалістю до двох місяців;

2) стажування, що проводиться у відповідній окружній прокуратурі, протягом шести місяців.

Спеціальна підготовка може бути припинена за вмотивованим рішенням органу, що здійснює дисциплінарне провадження, у разі грубого або систематичного порушення прокурором – стажистом окружної прокуратури порядку її проходження.

Прокурор – стажист окружної прокуратури звільняється з посади та зараховується до резерву на заміщення вакантних посад прокурорів окружних прокуратур у випадку повернення на роботу прокурора, який обіймає відповідну посаду на постійній основі, за умови неможливості переведення прокурора-стажиста за його заявою на іншу вакантну (тимчасово вакантну) посаду прокурора цієї або іншої окружної прокуратури.

Така особа бере участь у конкурсі на призначення прокурором – стажистом окружної прокуратури та в разі його успішного проходження продовжує спеціальну підготовку. При цьому строк перебування на посаді прокурора – стажиста окружної прокуратури не зараховується до строку, протягом якого результати кваліфікаційного іспиту є дійсними.

На підставі відомостей про завершення проходження прокурором – стажистом окружної прокуратури первинної підготовки та/або стажування КДКП приймає вмотивоване рішення про успішне чи неуспішне проходження спеціальної підготовки, копія якого надається прокурору-стажисту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про припинення спеціальної підготовки або про її неуспішне проходження, звільняється із займаної посади. Такі рішення можуть бути оскаржені до суду у встановленому законом порядку.

У разі прийняття рішення про успішне проходження спеціальної підготовки КДКП надсилає уповноваженому керівникові обласної прокуратури подання про призначення прокурора-стажиста на посаду прокурора відповідної окружної прокуратури

Первинна підготовка

Порядок проходження первинної підготовки визначається Тренінговим центром прокурорів України за погодженням з КДКП.

Первинна підготовка проводиться з метою набуття прокурором – стажистом окружної прокуратури теоретичних знань для самостійної роботи на посаді прокурора.

За результатами первинної підготовки Тренінговий центр прокурорів України приймає рішення про успішне чи неуспішне її проходження.

Прокурор – стажист окружної прокуратури, який успішно пройшов первинну підготовку, допускається до стажування.

Стажування

Порядок проходження стажування прокурора –стажиста окружної прокуратури затверджується Генеральним прокурором

Стажування проводиться з метою отримання практичних навичок для роботи на посаді прокурора.

Стажування проводиться в окружній прокуратурі під керівництвом прокурора (керівника стажування) з числа прокурорів, які мають стаж роботи прокурором не менше п’яти років. Керівник стажування призначається керівником окружної прокуратури, а у випадку призначення керівником стажування керівника окружної прокуратури – керівником обласної прокуратури.

За результатами стажування керівник стажування складає висновок про проходження стажування прокурора – стажиста окружної прокуратури, який погоджується з керівником окружної прокуратури.

Стажування прокурора – стажиста окружної прокуратури завершується співбесідою, яка проводиться комісією із стажування, що утворюється наказом керівника відповідної обласної прокуратури. Порядок проведення співбесіди визначається в Порядку проходження стажування. Зазначена співбесіда фіксується за допомогою технічних засобів аудіо- та відеозапису.

Результати співбесіди з відповідними рекомендаціями та висновком про проходження стажування, зазначеним у частині четвертій цієї статті, надсилаються до органу, що здійснює дисциплінарне провадження.

Від стажиста до прокурора

Що стосується стадій, які проходить стажист на шляху до посади саме прокурора, то у статті 29 Закону про прокуратуру (Порядок добору кандидатів та їх призначення на посаду прокурора окружної прокуратури) додається, що добір кандидатів та їх призначення на посаду прокурора включає:

– оголошення КДКП конкурсу на призначення прокурором – стажистом окружної прокуратури серед кандидатів, які перебувають у резерві на заміщення вакантних посад прокурорів окружних прокуратур;

– проведення КДКП конкурсу на призначення прокурором – стажистом окружної прокуратури на основі рейтингу кандидатів;

– направлення КДКП подання керівнику обласної прокуратури щодо призначення кандидата прокурором – стажистом окружної прокуратури;

– призначення особи прокурором – стажистом окружної прокуратури;

– складення особою присяги прокурора;

– проходження прокурором – стажистом окружної прокуратури спеціальної підготовки

– призначення прокурора – стажиста окружної прокуратури, який успішно пройшов спеціальну підготовку, на посаду прокурора окружної прокуратури.

У статті 32 (Спеціальна перевірка кандидата на посаду прокурора) визначено, що КДКП організовує проведення спеціальної перевірки кандидатів на посаду прокурора, які успішно склали кваліфікаційний іспит, у порядку, встановленому законодавством у сфері запобігання корупції, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом

Фізичні та юридичні особи, громадські організації можуть подавати до КДКП інформацію щодо доброчесності кандидатів на посаду прокурора протягом одного місяця з дня офіційного оприлюднення списку кандидатів, які успішно склали кваліфікаційний іспит

Рішення КДКП про відмову у зарахуванні до резерву на заміщення вакантних посад прокурорів окружних прокуратур може бути оскаржено до суду.

Також законом визначено, що кваліфікаційний іспит полягає у виявленні рівня теоретичних знань у галузі права, європейських стандартів у галузі захисту прав людини, загальних здібностей кандидатів та наявних практичних навичок, необхідних для роботи на посаді прокурора. Кваліфікаційний іспит проводиться шляхом проходження кандидатом на посаду прокурора анонімного тестування та анонімного виконання практичного завдання.

Положення про порядок складання кваліфікаційного іспиту, мінімальний прохідний бал для допущення до наступного етапу кваліфікаційного іспиту та методика оцінювання затверджуються КДКП.

Наталья Мамченко Вячеслав Хрипун

Джерело

Остання Аналітика

Нас підтримали

Підтримати альманах "Антидот"