Вища рада правосуддя пояснює, чому вона проти антикорупційних судів

14.03.2017

19 березня 2017 року Вища рада правосуддя, розглянувши проект закону України “Про антикорупційні суди” (реєстраційний № 6011), дійшла висновку про недоцільність прийняття зазначеного законопроекту як такого, що суперечить Конституції України, не узгоджується із законами України “Про судоустрій і статус суддів” та “Про Вищу раду правосуддя”, які є базовими імплементаційними законами до Закону України “Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)”.

У консультативному висновку узагальнено позиції Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Державної судової адміністрації України та Ради суддів України.

Закон України “Про судоустрій і статус суддів”, який набув чинності одночасно із змінами до Конституції у вересні 2016 року, передбачив створення Вищого антикорупційного суду.

Закон визначив, що для його утворення повинен бути прийнятий закон, який би визначив спеціальні вимоги до суддів цього суду.

Протягом року після набрання цим законом чинності мав бути проведений конкурс на посади суддів у цьому суді і суд би почав працювати.

Фактично, цей проект закону – це спроба відступити від основних положень судової реформи, запропонованої президентом України та підтриманої Верховною Радою України.

Автори проекту, по-перше, пропонують створити зовсім іншу систему антикорупційних судів. На їх думку, вона має складатись з Вищого антикорупційного суду та Антикорупційної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду.

По-друге, цей суд, на думку авторів, повинен мати адміністративну автономію в межах Верховного Суду та Касаційного кримінального суду Верховного Суду.

По суті автори пропонують створення та діяльність паралельного “верховного антикорупційного суду”, що суперечить частині третій статті 125 Конституції України, відповідно до якої Верховний Суд є найвищим судом у системі судоустрою України

По-третє, суперечать загальносвітовим принципам судоустрою і ідея поєднання в одному суді стадії розгляду справи та апеляційного перегляду ухвал суду. Це порушує принцип інстанційності судоустрою.

По-четверте, законопроект пропонує знову повернути суди в підпорядкування політичним органам влади. Автори пропонують створити комісію, до складу якої входитимуть представники президента України, Верховної Ради України, міністра юстиції України і яка затверджуватиме список кандидатів на посаду судді в антикорупційний суд.

Ця ідея не відповідає ані Конституції України, в якій закріплений принцип розподілу влади, ані європейським вимогам та рекомендаціям, зокрема стосовно незалежності органу, який приймає рішення щодо добору та підвищення суддів по службі, від виконавчої та законодавчої влади.

Вадим Беляневич, заступник Голови Вищої ради правосуддя (Вища рада правосуддя)

Остання Аналітика

Нас підтримали

Підтримати альманах "Антидот"