Судді як суб’єкти публікацій і межі допустимої критики

03.10.2022

Європейський суд з прав людини визначив критерії, доречні для встановлення балансу між правом на свободу вираження поглядів і необхідністю підтримувати авторитет судової влади.

Так, «Судово-юридична газета» проаналізувала рішення, яке 15 вересня виніс Європейський суд з прав людини у справі «Анатолій Єременко проти України» (Заява № 22287/08). Справа стосувалася статті 10 Конвенції (свобода вираження поглядів), а також неспроможності національних судів знайти баланс між інтересами у справах про наклеп, порушених суддями, та притягненням журналіста до цивільної відповідальності за опубліковану газетну статтю, написану про ймовірну судову корупцію.

«Справа стосується провадження щодо дифамації проти заявника після публікації написаної ним статті про ймовірну судову корупцію, та судової заборони, яка наказує видалити відповідну публікацію з вебсайту газети до розгляду справи про дифамацію», – зазначає ЄСПЛ.

Нижче наводимо ключові тези рішення (аналітичний переклад здійснено «Судово-юридичною газетою»).

Так, 12 березня 2005 року в серії публікацій, написаних заявником, була опублікована стаття під назвою «Чорна трійка: у справі нічого іншого не має значення». У статті автор зазначив, що в певній справі, яка деякий час перебувала на розгляді в судах і щонайменше двічі була передана до судів нижчої інстанції, рішення було ухвалено на підставі підробленої копії документа, оригінал якого входить до матеріалів справи у кримінальному провадженні.

При цьому прізвища суддів він не називав.

7 квітня 2005 року судді звернулися до Ворошиловського районного суду Донецька про забезпечення позову. Вони стверджували, що стаття містить негативну оцінку діяльності господарського суду Донецької області та Донецького апеляційного господарського суду і не ґрунтується на жодних фактах. Стиль статті був вкрай негативним. Зокрема, позивачі вказали, що такі твердження не відповідають дійсності: «організована група», «детальний режим роботи всієї схеми», «тиск системи», «допомога у справі, яка однозначно програшна» тощо. Заявник «не перевірив інформацію, про яку йде мова», і таким чином не виконав своїх професійних обов’язків. На думку позивачів, згадана публікація порочила честь, гідність та професійну репутацію вищезазначених судів, їх керівництва та суддів.

Прохання позивачів полягало у видаленні статті з вебсайту газети. Крім того, вони також просили накласти арешт на майно газети, майно заявника з метою забезпечення своїх вимог. Нарешті, вони попросили газету надати документи, які їхня редакція та заявник використовували для перевірки інформації, опублікованої у статті.

8 квітня 2005 року районний суд зобов’язав редакцію видалити статтю з вебсайту газети. У своєму рішенні на півтори сторінки суд лише повторив зміст клопотання позивачів. Тоді суд послався на частину другу статті 152 ЦПК, яка встановлювала можливі заборонні заходи для забезпечення позову, і зазначив, що клопотання має бути задоволено частково, без обґрунтування чи оцінки позиції позивачів.

Заявник, газета подали апеляцію на це рішення, зазначивши, зокрема, що тимчасова судова заборона, така як видалення статті з вебсайту, не була передбачена національним законодавством.

Зокрема, вони стверджували, що в статті не було названо жодного суддю, і тому позивачам не вдалося довести, що їхні права були порушені.

26 серпня 2005 року апеляційний суд Донецької області залишив рішення районного суду без змін, зазначивши таке.

«Оспорювана стаття містить інформацію, яка поширюється в мережі Інтернет. Оскільки така інформація є загальнодоступною та її важко контролювати, видалення статті з вебсайту (подібно до арешту майна за ч. 2 ст. 62-2 КПК) є єдиним заходом, який би забезпечив захист індивідуального права до розгляду справи по суті. Суд [першої інстанції] послався на статтю 152 ЦПК, яка передбачає забезпечення позову забороною вчинення певних дій. Таке посилання є помилковим, оскільки на момент винесення ухвали позов не було подано. Однак цей недолік не може бути підставою для скасування ухвали суду, оскільки клопотання розглянуто по суті правильно».

Зазначені вище судові рішення були виконані, а оскаржувану статтю було видалено з вебсайту газети.

28 березня 2005 року голова Донецького апеляційного господарського суду та колишній заступник голови Донецького окружного адміністративного суду надіслали листа до головного редактора з вимогою спростувати інформацію, опубліковану у статті від 12 березня 2005 р. Для цього вони надали текст для публікації.

12 травня 2005 року позивачі надіслали ще одного листа головному редактору з вимогою, щоб газета надрукувала спростування, наголошуючи, що їхній попередній запит не було належним чином розглянуто, оскільки публікація була надрукована без згадки в назві слово «відмова» і що воно містило лише узагальнені елементи їхнього листа від 28 березня 2005 року.

23 травня 2005 року головний редактор газети відповів, що зазначена вимога є безпідставною до розгляду відповідного позову судами та винесення відповідного рішення.

18 квітня та 18 серпня 2005 року ті самі позивачі подали позови про наклеп проти заявника та редакції. Вони стверджували, що згадана стаття завдала шкоди їхній професійній репутації, честі та гідності. На їхню думку, висловлювання у статті підірвали авторитет судової влади.

У своїй відповіді на позов заявник наполягав на тому, що відповідні заяви містили інформацію, важливу для широкої громадськості, а джерелами інформації був лист до парламентського підкомітету. Крім того, він зазначив, що належним чином перевірив, що лист справді було подано до парламенту, і що він є підставою для відповідного розслідування з боку правоохоронних служб.

Суд першої інстанції задовольнив позов суддів частково. Суд дійшов висновку, що твердження, що містяться в цих пунктах, були наклепницькими («представляли спотворене уявлення про дійсність і не ґрунтувалися на реальних фактах»), а їх публікація призвела до заподіяння моральної шкоди всім позивачам.

Позиція ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини зазначив у своєму рішенні таке.

Суд постійно підкреслював, що преса відіграє важливу роль у демократичному суспільстві. Незважаючи на те, що вона не повинна переступати певні межі, зокрема щодо захисту репутації та прав інших, її обов’язок, тим не менш, полягає в тому, щоб передавати – у спосіб, який відповідає її зобов’язанням і обов’язкам – інформацію та ідеї з усіх питань, що становлять суспільний інтерес, включаючи ті, що стосуються до справедливості.

Преса не лише має завдання передавати таку інформацію та ідеї, громадськість також має право їх отримувати. Стаття 10 Конвенції захищає не лише суть висловлених ідей та інформації, але й форму, у якій вони передані.

Журналістська свобода також охоплює можливе вдавання до певного ступеня перебільшення або навіть провокації (див. Перна проти Італії [ВП], № 48898/99, § 39, ECHR 2003-V).

Суд зауважив, що захист, наданий статтею 10 Конвенції журналістам, однак, залежить від умови, що вони діють добросовісно, ​​щоб надавати точну та надійну інформацію відповідно до принципів відповідальної журналістики. Концепція відповідальної журналістики не обмежується змістом інформації, яка збирається та/або поширюється журналістськими засобами; це поняття також охоплює законність поведінки журналіста (див. Pentikäinen v. Finland [GC], № 11882/10, § 90, ECHR 2015).

Судді як суб’єкти публікацій і межі допустимої критики

Загальні принципи, що стосуються підтримки авторитету судової влади, були підсумовані у справі «Моріс проти Франції» ([GC], № 29369/10, §§ 128-131, ЄСПЛ 2015):

«Питання, що стосуються функціонування системи правосуддя, інституту, необхідного для будь-якого демократичного суспільства, належать до суспільного інтересу. У зв’язку з цим слід враховувати особливу роль судової влади в суспільстві. Як гарант справедливості, фундаментальної цінності в правовій державі, він повинен користуватися довірою громадськості, якщо він хоче успішно виконувати свої обов’язки.

Тому може виявитися необхідним захистити таку довіру від нападів, які завдають серйозної шкоди, які є по суті необґрунтованими, особливо з огляду на той факт, що судді, які зазнали критики, зобов’язані бути обережними, що не дозволяє їм відповідати.

Фраза «авторитет судової влади» включає, зокрема, уявлення про те, що суди є належним форумом для вирішення правових спорів і сприймаються широкою громадськістю як такі; крім того, щоб громадськість загалом поважала та довіряла здатності судів виконувати цю функцію.

На карту поставлено довіру, яку суди в демократичному суспільстві повинні викликати не лише в обвинувачених, що стосується кримінального провадження, а й у громадськості.

Тим не менше – за винятком серйозних нападів, які є по суті необґрунтованими – беручи до уваги, що судді є частиною фундаментальної інституції держави, вони як такі можуть піддаватися особистій критиці в допустимих межах, а не лише теоретично і у загальний спосіб. Таким чином, коли вони діють у своїй офіційній якості, вони можуть бути піддані ширшим межам допустимої критики, ніж звичайні громадяни».

Щодо рівня захисту свободи вираження поглядів, пункт 2 статті 10 Конвенції не містить обмежень щодо обговорення питань, що становлять суспільний інтерес. Відповідно, високий рівень захисту свободи вираження поглядів, при цьому влада має особливо вузьку свободу розсуду, як правило, надається, якщо зауваження стосуються питання суспільного інтересу, як, зокрема, у випадку зауважень щодо функціонування судової системи, навіть у контексті проваджень, які ще не завершені щодо інших відповідачів.

Ступінь ворожості та потенційна серйозність певних зауважень не перешкоджають праву на високий рівень захисту свободи вираження поглядів, враховуючи наявність питання, що становить суспільний інтерес (див. Патурель проти Франції, № 54968/00, § 42, 22 грудня 2005 р., і Моріс, згадане вище, § 125).

Доводи сторін

Заявник не заперечував законної мети видалення статті з вебсайту, але стверджував, що цей захід не був передбачений національним законодавством і не був необхідним у демократичному суспільстві. Він заявив, що національні суди не провели жодного попереднього аналізу щодо того, чи була оприлюднена інформація правдивою та базувалася на фактах, чи порушувала вона права суддів, які вимагали вжити заходів.

Уряд не заперечував, що мало місце втручання у право заявника на свободу вираження поглядів. Вони стверджували, що цей захід ґрунтувався на законі. Вони додали, що втручання служило законній меті захисту прав і репутації суддів і збереження авторитету судової системи.

Чи мало місце втручання

Суд зазначає, що сторони не заперечують, що рішення національних судів про видалення відповідної статті з веб-сайту газети становили втручання у право заявника на свободу вираження поглядів.

Чи було втручання «передбачено законом»

ЄСПЛ зазначає, що перша і найважливіша вимога статті 10 Конвенції полягає в тому, що будь-яке втручання державного органу у здійснення права на свободу вираження поглядів має бути законним: перше речення другого абзацу по суті передбачає, що будь-які обмеження на вираження поглядів мають бути «встановлені законом». Для того, щоб відповідати цій вимозі, втручання не просто повинно мати підставу у внутрішньому законодавстві. Сам закон має відповідати певним вимогам «якості».

Зокрема, норма не може розглядатися як «закон», якщо вона не сформульована з достатньою точністю, щоб дозволити громадянину регулювати свою поведінку: він повинен бути здатним – за потреби з відповідною порадою – передбачати розумною мірою за обставин, наслідки, до яких може призвести дана дія. Ці наслідки не обов’язково можна передбачити з абсолютною певністю. Хоча визначеність є бажаною, вона може спричинити надмірну жорсткість, і закон повинен бути в змозі йти в ногу з мінливими обставинами. Відповідно, багато законів неминуче сформульовано у термінах, які більшою чи меншою мірою є нечіткими, а тлумачення та застосування яких є питаннями практики.

Повертаючись до обставин цієї справи, Суд зауважує, що заявник оскаржував законність втручання, оскільки вважає, що тимчасовий захід, такий як видалення статті з вебсайту, не був передбачений законом у відповідний час.

Чи переслідувало втручання «законну мету»

Суд переконався, що втручання, про яке йдеться, переслідувало законну мету захисту репутації інших осіб і, найголовніше, – підтримки авторитету судової влади.

Чи було втручання необхідним у демократичному суспільстві

Суд зазначає, що тимчасові судові заборони за своєю природою є тимчасовими заходами, спрямованими лише на забезпечення тимчасового захисту відповідної сторони до розгляду позову по суті, у випадках, коли відкладення такого заходу до остаточного рішення по суті ризикує завдати непоправної шкоди особі, яка вимагає судової заборони, або якщо судовий розгляд позову був би іншим чином перешкоджений.

Хоча стаття 10 Конвенції не забороняє тимчасові судові заборони, навіть якщо вони передбачають попередні обмеження на публікацію, очевидні небезпеки, притаманні таким заходам, вимагають найретельнішого розгляду з боку Суду (див. Editions Plon проти Франції, № 58148). /00, § 42, ECHR 2004-IV). Суд має переконатися, що національні органи влади, спираючись на прийнятну оцінку відповідних фактів, застосували стандарти, які відповідають принципам, закріпленим у статті 10 Конвенції.

Суд вважає, що викликає занепокоєння те, що суд першої інстанції обмежив свої міркування щодо судової заборони посиланням на докази із запиту позивачів, тоді як апеляційний суд розглянув поширення інформації в Інтернеті та вважав, що його тимчасове вилучення було єдиним заходом, який захистив би інтереси заявників до розгляду справи по суті. Якщо аргументація є короткою, Суду може бути важко оцінити, чи національні органи належним чином збалансували інтереси сторін.

Суд доходить висновку, що за конкретних обставин цієї справи вимога, «необхідна в демократичному суспільстві», яка міститься у другому абзаці статті 10 Конвенції, була дотримана, і тимчасова заборона не може вважатися такою, що становила непропорційне втручання у право заявника на свободу вираження поглядів.

Відповідно, не було порушення статті 10 Конвенції у зв’язку з рішеннями національних судів у провадженні щодо судової заборони.

Застосування цих принципів щодо розгляду справи про наклеп. Чи мало місце втручання

Суд визнає, що притягнення заявника до відповідальності за публікацію оскаржуваної статті становило втручання в його право на свободу вираження поглядів. Це також не є предметом спору між сторонами.

Суд також зазначає, що заявника, журналіста, було притягнуто до цивільної відповідальності за статтю, опубліковану в газеті. Таким чином, втручання слід розглядати в контексті важливої ​​ролі вільної преси в забезпеченні належного функціонування демократичного суспільства (див., серед багатьох інших джерел, Ліндон, Отчаковський-Лоренс і Джулі, § 62).

Чи переслідувало втручання «законну мету»

Суд визнає, що втручання у право заявника на свободу вираження поглядів переслідувало законні цілі захисту репутації або прав інших осіб і підтримки авторитету судової влади. Залишається визначити, чи було це втручання «необхідним у демократичному суспільстві».

«Необхідно в демократичному суспільстві»

Щоб визначити, чи було втручання «необхідним у демократичному суспільстві», Суд повинен з’ясувати, чи відповідало воно «нагальній суспільній потребі». Договірні держави мають певну свободу розсуду при оцінці наявності такої потреби, але вона йде рука об руку з європейським наглядом, охоплюючи як законодавство, так і рішення щодо його застосування, навіть ті, що винесені незалежним судом. Таким чином, Суд уповноважений виносити остаточне рішення щодо сумісності «обмеження» зі свободою вираження поглядів, захищеною статтею 10 Конвенції.

Суд повинен визначити, чи є причини, наведені національними органами влади для виправдання втручання, «відповідними та достатніми» і чи було втручання «пропорційним законним цілям, які переслідувалися», і при цьому Суд повинен переконатися, що національні органи влади, засновуючи свої рішення на прийнятній оцінці відповідних фактів, застосували стандарти, які відповідають принципам, втіленим у Статті 10 Конвенції.

Критерії, доречні для встановлення балансу між правом заявника на свободу вираження поглядів і необхідністю підтримувати авторитет судової влади

Раніше Суд визначив низку критеріїв, які є доречними для встановлення балансу між правом на свободу вираження поглядів і необхідністю підтримувати авторитет судової системи (див., наприклад, справу «Бенітес Моріана та Іньїго Фернандес проти Іспанії», № 36537). /15 і 36539/15, §§ 44-45 і 47-49, 9 березня 2021 р.) і які мають застосовуватися національними судами (див. Goryaynova v. Ukraine, № 41752/09, § 52, 8 жовтня 2020 р.).

Суд вважає такі критерії доречними для розгляду конкретних обставин цієї справи:

-внесок у дебати з питання, що становить суспільний інтерес;

-характер оскаржуваної публікації та міркування національних судів;

-характер і суворість накладеного покарання.

Відповідно, ЄСПЛ проаналізував вищезазначені критерії у світлі аргументації, наданої національними судами у їхніх рішеннях.

Внесок у дискусію з питань, що становлять суспільний інтерес

ЄСПЛ повторює, що питання, які стосуються функціонування судової влади, належать до суспільних інтересів, тому, як правило, надається високий рівень захисту свободи вираження поглядів, а влада, таким чином, має особливо вузьке поле розсуду; з іншого боку, судді мають бути захищені від деструктивних нападів, а авторитет судової влади має підтримуватися.

Суд зазначає, що в цій справі національні суди взагалі не досліджували, чи стосувалася публікація питання суспільного інтересу, зосереджуючись виключно на правдивості оскаржуваних тверджень і завданні шкоди репутації суддів. У цьому відношенні Суд зауважує, що в пунктах 8 і 9 конкретно згадуються два суди – Господарський суд Донецької області та Донецький апеляційний господарський суд, – де всі позивачі працювали суддями. Суд погоджується, що твердження, використані авторами в пунктах 8 і 9, свідчать про існування незаконної практики у вищезазначених судах, яка може становити кримінальні злочини. Враховуючи серйозність звинувачень, ці заяви могли підірвати авторитет судової влади. Проте, упускаючи аналіз важливості питання суспільних інтересів у суперечці, національні суди не врахували суттєвої функції, яку преса виконує в демократичному суспільстві, і взяли участь у балансуванні щодо необхідності підтримки авторитету судової влади. Такий аналіз був особливо важливим з огляду на тему публікації – нібито незаконну поведінку суддів і, отже, авторитет судової влади.

Характер оскаржуваної публікації та міркування національних судів

Суд зауважує, що заявника, журналіста, було притягнуто до цивільної відповідальності за статтю, опубліковану в газеті, зокрема, позивачі наголошували, що твердження підірвали авторитет судової влади. Таким чином, у своїх рішеннях національні суди значною мірою спиралися на висновок про те, що оскаржувані заяви не були оціночними судженнями, а складалися з фактичної інформації. Пам’ятаючи про необхідність ретельно розрізняти викладення фактів та оціночні судження, Суд вважає, що напрямок цієї справи полягає не в розрізненні між викладенням фактів і оціночними судженнями як такими, а в тому, що заявник був визнаний відповідальним за те, що повідомив думку третьої сторони.

Суд повторює, що покарання журналіста за сприяння поширенню заяв, зроблених іншою особою в інтерв’ю, серйозно перешкоджатиме внеску преси в обговорення питань, що становлять суспільний інтерес, і не повинно передбачатися, якщо немає особливо серйозних причини для цього.

Суд також зазначає, що репортажі новин, засновані на інтерв’ю або відтворенні заяв інших осіб, відредагованих чи ні, є одним із найважливіших засобів, завдяки якому преса може виконувати свою життєво важливу роль «сторожового пса громадськості» (див., наприклад, згадане вище рішення у справі Observer and Guardian, § 59). У таких випадках необхідно розрізняти те, чи висловлювання походять від журналіста, чи є цитатами інших осіб (див. Thorgeir Thorgeirson, згадане вище, § 65; Jersild, згадане вище, § 35; і Pedersen and Baadsgaard v. Denmark [GC], № 49017/99, § 77, ЄСПЛ 2004-XI).

Беручи до уваги наведену вище прецедентну практику, Суд зазначає, що в цій справі національні суди не розрізнили заяви, зроблені третьою особою, а також повідомлення про такі заяви заявником, не уточнюючи, чи може заявник нести відповідальність згідно з відповідним законом за передачу заяв цієї особи, чітко вказуючи, хто був автором. Як наслідок, заявник був притягнутий до відповідальності за заяви, які не виходили від нього, а були чітко ідентифіковані як надані іншою особою.

Суд також зазначає, що концепція відповідальної журналістики вимагає, щоб журналісти перевіряли точність і достовірність інформації, наданої громадськості, у розумному обсязі, а також дотримувалися закону під час виконання своєї професійної діяльності.

Суд зазначає, що не стверджувалося, що заявник отримав інформацію, про яку йдеться, незаконним шляхом. Національні суди дійшли висновку, що заявник не зміг перевірити інформацію, що містилася в оскаржуваних заявах, перед їх публікацією, і таким чином не виконав своїх журналістських обов’язків.

Проте, як у своїх письмових поясненнях, так і на слуханнях у національних судах, заявник стверджував, що перед публікацією статті він перевірив, чи лист із заявами та думками, висловленими третьою особою, справді був направлений до компетентних державних органів. Крім того, твердження підтверджувалися матеріалами кількох справ, які розглядалися згаданими в статті судами, і заявник виявив це в контексті власного журналістського розслідування, опублікувавши серію аналітичних статей про предмет. Заявник надав копії цих матеріалів до судів, які розглядали позов про наклеп.

Тим не менш, національні суди не змогли надати належного обґрунтування, відхиляючи, у дуже формальний спосіб, аргументи заявника з цього приводу.

Суд вважає, що національні суди не надали відповідного та достатнього обґрунтування, яке б доводило, що заявник не діяв з належною обачністю, яка очікується від відповідального журналіста, який висвітлює питання, що становить суспільний інтерес.

Характер і суворість накладеного стягнення

Суд зауважує, що характер і суворість накладених покарань є додатковими факторами, які слід враховувати при оцінці пропорційності втручання. Крім того, Суд повинен переконатися, що покарання не є формою цензури, яка має на меті перешкодити пресі висловлювати критику. У контексті дебатів на тему суспільного інтересу така санкція, ймовірно, утримає журналістів від участі в публічному обговоренні питань, що впливають на життя громади. Таким же чином, він може перешкоджати пресі виконувати її завдання як розповсюджувача інформації та громадського сторожового пса.

Суд зазначає, що у цій справі заявника було зобов’язано сплатити 331 євро відшкодування моральної шкоди. Хоча ця сума безсумнівно не є надзвичайно високою, вона не була символічною чи незначною в Україні у відповідний час. Крім того, національні суди зобов’язали видалити статтю з вебсайту та опублікувати спростування.

Суд зазначив, що за цих обставин той факт, що провадження мало цивільний, а не кримінальний характер, і що сума компенсації, яку зобов’язали сплатити заявника, була відносно помірною, не применшує важливості того, що національні суди не обґрунтували свої рішення» щодо прийнятної оцінки відповідних фактів» і навести «відповідні та достатні» причини, які приводять Суд до висновку, що втручання, яке оскаржується, не було «необхідним у демократичному суспільстві» (див. подібний висновок у Godlevskiy v. Росія, № 14888/03, § 48, 23 жовтня 2008 р.).

Висновок

Вищезазначене приводить Суд до висновку, що причини, наведені національними судами для виправдання втручання в права заявника, не були «відповідними та достатніми», зокрема, через те, що вони не розглянули ключові елементи справи.

Крім того, Суд визнає, що національні суди не можуть вважатися такими, що «застосовували стандарти, які відповідали принципам, закріпленим у статті 10», або «ґрунтувалися на прийнятній оцінці відповідних фактів». Таким чином, Суд не переконався, що національні суди встановили баланс між суперечливими інтересами у світлі вищезазначених факторів.

З цього випливає, що втручання у право заявника на свободу вираження поглядів не було «необхідним у демократичному суспільстві».

Відповідно, мало місце порушення статті 10 Конвенції у зв’язку з рішеннями національних судів у справах про дифамацію.

Заявник вимагав 60 000 євро як відшкодування моральної шкоди. Він заявив, що його журналістській репутації було завдано значної шкоди внаслідок рішень національних судів, його остракізм і дискредитацію в професійних колах, а також, що газета припинила з ним робочі відносини, і він не зміг отримати пропозиції від інших роботодавців. Він заявив, що перебував у стані «депресії та психологічного стресу». Він покладався на дохід, який отримав би від газети, якби вони не розірвали його контракт між 2005 і 2011 роками.

Втім, врешті ЄСПЛ присудив йому 4500 євро.

Наталя Мамченко, Вяслав Хрипун

Джерело

Остання Аналітика

Нас підтримали

Підтримати альманах "Антидот"