Що таке система Custody Records у ІТТ?

16.10.2017

Будь-яка сучасна інформаційна система безпеки передбачає використання відеоспостереження. Електронні пристрої здійснюють відеофіксацію за тим, що відбувається в місцях загального доступу: на стадіонах, всередині й зовні публічних і/або приватних приміщень, транспортних магістралей, в аеропортах, вокзалах та ін. Використання зображень, отриманих за допомогою систем спостереження, забезпечують виконання функцій охорони громадського порядку, безпеки дорожнього руху, захисту власності тощо.

Порядок застосування систем відеоспостереження (далі – CCTV)[1] в місцях загального доступу і там, де він обмежений (наприклад, спецустанови поліції) буде дещо відрізнятися.

Ми розглянемо необхідність впровадження нових систем CCTV в ізоляторах тимчасового тримання (далі – ІТТ) з метою посилення гарантій захисту затриманих осіб від неналежного поводження в діяльності Національної поліції України. А також порядок використання таких систем, щоб уникнути надмірного втручання в приватне життя людини.

Відповідно до стандартів Європейського комітету з питань запобігання катуванням, основні гарантії, які надаються затриманим поліцією особам, будуть значно підсилені, якщо буде вестись єдине і повне досьє щодо кожної затриманої особи. В ньому б фіксувалися всі аспекти, пов’язані із затриманням особи та зазначені усі заходи, вжиті стосовно неї. Така практика може значно полегшити роботу самих поліцейських.

З метою впровадження міжнародних стандартів, Головою Національної поліції було прийняте рішення щодо запровадження системи електронного обліку і фіксації всіх дій стосовно затриманих осіб (Custody Record), який має вестися безпосередньо в ІТТ. На разі експеримент розпочато на базі ізолятора в місті Дніпро. Особливість запровадження системи Custody Record полягає не лише в електронній фіксації всіх дій, але й в застосуванні сучасних систем відеоспостереження приміщень ІТТ. Для моніторингу можуть використовуватися різні пристрої, серед яких стаціонарні камери, поворотні камери, об’єктиви зі змінною фокусною відстанню, які підтримують аудіо та відеозображення.

Використання таких систем в місцях несвободи у більшості країн світу визначається як позитивна практика. Зокрема, Європейський комітет з питань запобігання катуванням у рекомендаціях зазначив, що наявність аудіо- і відеоспостереження в місцях обмеження волі може зіграти важливу роль в скороченні кількості випадків фізичного насильства по відношенню до осіб, які тримаються під вартою.

У цьому контексті потрібно розмежувати застосування технічних засобів для здійснення прихованого спостереження (оперативно-розшукової діяльності) та загального  моніторингу приміщень ІТТ при запровадженні системи Custody Records.

Основні цілі відеоспостереження в ІТТ при запровадженні системи Custody Records:

 • забезпечення повного моніторингу, що відбувається на території ІТТ;
 • оперативного реагування на порушення прав людини та у разі екстрених ситуацій;
 • запобігання катувань та інших випадків фізичного та психологічного насильства по відношенню до затриманого;
 • запобігання випадків суїциду і самоушкодженню затриманої особи;
 • забезпечення захисту співробітників поліції від помилкових звинувачень щодо неналежного поводження;
 • фіксація доказів для використання в судочинстві.

З одного боку, використання системи CCTV в спецустановах поліції, як вже зазначалося, є загальновизнаною мірою безпеки, як щодо осіб, які знаходяться під вартою, так і працівників поліції. При цьому потрібно зауважити, що застосування відеоспостереження не є виключними заходами попередження неправомірного поводження з боку поліцейських, оскільки відеозапис не здійснюється, починаючи з моменту затримання до моменту звільнення або переведення в іншу установу. Катувати людину можуть під час затримання, доставлення до відділу поліції або в автозаках, які в Україні, на відміну від інших країн, не оснащені камерами спостереження (Європейський комітет із питань запобігання катуванням у свої рекомендаціях зазначає, що здійснення відеозапису в поліцейських авто є важливим заходом безпеки щодо запобігання випадків фізичного насильства[2]). Тому запобігання катуванням може бути ефективне тільки у поєднанні з іншими превентивними заходами.

З іншого боку, впровадження новітніх інформаційних технологій, окрім переваг у сфері безпеки,  значно розширило можливості збирання та накопичення значних обсягів інформації про особу, зокрема «чутливої» категорії даних. Тому нерегламентоване використання таких систем може призвести до надмірного втручання у приватне життя людини, гарантоване статтею 32 Конституції України та статтею 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Права людини й безпека не повинні бути взаємовиключними. Дотримуючись вимог законодавства у сфері захисту персональних даних, під час застосування систем відеоспостереження можна одночасно задовольнити потреби в області безпеки й права людини на приватність.

З огляду на вищенаведене, обов’язком керівництва поліції є забезпечення належного балансу між гарантією безпеки та дотриманням права людини на захист даних. Тобто основною метою використання відеозапису щодо осіб, які утримуються в ІТТ, є стримування незаконних дій і гарантія правомірності дій поліції без шкоди права осіб на недоторканність приватного життя.

Стандарти

Порядок використання системи CCTV та обробки даних має бути розроблений у відповідності до норм національного та міжнародного законодавства. При розробці положень необхідно враховувати цілі застосування системи та усі параметри й характеристики пристроїв. Разом з тим, більшість міжнародних та національних урядових та неурядових органів моніторингу місць несвободи погоджуються з тим, що особам, які знаходяться під цілодобовим відеоспостереженням в ІТТ необхідно забезпечити:

 • інформування про застосування відеоспостереження, а також про та мету та підстави здійснення запису.
 • перебування без відеозапису в «приватних зонах» (туалетні кімнати, душові).

Деякі органи моніторингу виступили проти забезпечення «приватних зон» з метою запобігання випадкам суїциду. Втім, необхідно також зважати на право на повагу людської  гідності. В будь-якому випадку, регулярні перевірки камер та необхідні навички поліцейських щодо розпізнання суїцидальної поведінки людини є більш ефективними заходами запобігання самогубств, ніж використання лише CCTV.

 • конфіденційну і безперешкодну комунікацію в місцях зустрічей із захисниками, а також місцях медичного огляду.
 • безпеку даних під час обробки (збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, отриманих з систем відеоспостереження).
 • регламентований доступ до запису суб’єкта персональних даних;
 • регламентований доступ третіх осіб та порядок поширення даних, отриманих під час відеоспостереження;
 • призначення осіб, відповідальних за контроль використання, зберігання і знищення відеоматеріалів;
 • при обробці даних систем відеоспостереження має бути відсутня будь-яка дискримінація стосовно затриманих. Наприклад, доступ до відеоматеріалів, де є зображення оголеного тіла людини, може бути тільки в особи тієї ж статі.

Процедура обробки даних повинна бути детально регламентована та належно контролюватися. Розробка правил і внутрішньовідомчих нормативних правових актів повинна здійснюватися до встановлення систем відеоспостереження. Беручи до уваги конфіденційний характер інформації, з метою належного контролю безпеки даних, система має передбачати функію фіксації усіх дій при обробці даних, зокрема, можливість відстеження відеоматеріалу від моменту його запису до знищення. Співробітники поліції повинні бути проінструктовані та пройти навчання щодо заходів безпеки та недоторканності приватного життя людини.

Отже, застосування систем відеоспостереження в місцях несвободи має інший характер в порівнянні з використанням в громадських місцях. Основна відмінність у тому, що в ІТТ об’єктив камери постійно сфокусований на одній людині, ретельно фіксуючи всі його дії, включаючи інтимні. Не зважаючи на те, що тривалість тримання осіб в ІТТ незначна, в порівнянні з термінами перебування в місцях позбавлення волі, таких як в’язниці, перед поліцією та контролюючими органами стоїть непросте завдання дотримання балансу між забезпеченням безпеки та недоторканністю приватного

 Уляна Шадська, експерт ЕЦПЛ

———————————————

[1] Системи відеоспостереження (CCTV) – це комплекс обладнання та програмного забезпечення (об’єктиви, монітори та інше устаткування), призначені для організації відеоконтролю на територіально-розподілених об’єктах.

[2] Звіт про візит Підкомітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (ППП) в Мексику, CAT / OP / MEX / 1, 31 травня 2010 року, п. 141.

Остання Аналітика

Нас підтримали

Підтримати альманах "Антидот"