Коментар до законопроекту №5367

02.12.2016

1Коментар до законопроекту “Про внесення змін до Закону України «Про Національну поліцію» (щодо уточнення вимог до осіб, які претендують на зайняття посади поліцейського)” №5367 від 07.11.2016 року, поданого народними депутатами Немировським А.В., Рибаком І.П., Чепиногою В.М. (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60442) 

Суть законопроекту
Законопроектом пропонується запровадити додатковові кваліфікаційні вимоги для прийняття на службу в поліцію: 1) проходження військової служби та наявність вищої юридичної освіти (крім поліції охорони і поліції особливого призначення); 2) володіння (державною) українською мовою).

Для цього пропонується внести зміни до статей 17 (“Поліцейський)” та 49 (“Вимоги до кандидатів на службу в поліції) Закону України “Про Національну поліцію.

Основною нормою, запропонованою законопроектом, яку необхідно прокоментувати, є вимога наявності вищої юридичної освіти. Зауважимо, що на сьогодні наявність вищої та вищої юридичної освіти є обов’язковою лише для деяких посад, передбачених підзаконними нормативно-правовими актами МВС.

Коментар
1. Запропоновані зміни, передбачені проектом Закону, не тільки не вирішують проблем, які зазначені у пояснювальній записці, а й створюють низку складнощів у правозастосуванні (передусім йдеться про звільнення осіб, які не відповідають кваліфікаційним вимогам, проведення набору нових працівників) та у поточній діяльності поліції протягом цього періоду.

2. Одним із недоліків запропонованої ідеї є те, що підвищення кваліфікаційних вимог до поліцейських обов’язково має тягнути за собою і відповідне збільшення розміру їхнього грошового утримання. Тим часом законопроект не містить відповідні на це важливе питання.

3. Понад того, обґрунтування необхідності запропонованих змін ґрунтується на помилковому уявленні щодо ролі і значення вищої юридичної освіти, яка видається за панацеєю від непрофесійних та незаконних дій з боку працівників поліції.

4. Відповідно до пояснювальної записки до законопроекту, вища юридична освіта передбачатиме наявність у кожного поліцейського фахових знаннь у сфері права, що дозволить йому “бути компетентним у своїх правах, правах громадян, а також розумітись на положеннях законодавчих актів України й міжнародних конвенцій”, а такожє надасть можливість кожному поліцейському належно “виконувати основні завдання та посадові обов’язки на професійному, компетентному рівні, зокрема виносити адміністративні штрафи, складати акти обшуку, забезпечувати законність своїх дій та дій громадян, захищати громадян тощо.”і вирішить проблему, яка полягає у тому, що “забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку покладено на громадян у яких відсутня кваліфікація і компетентність”.

На наш погляд, більшість зазначених вище моментів, стосуються, насамперед, професійної підготовки поліцейського, яка здобувається ним як під час первинного навчання, так і під час постійно підвищення кваліфікації протягом несення служби.

Натомість наявність вищої юридичної освіти у поліцейського сама по собі автоматично не призведе до істотного посилення рівня законності та якості його дій. Відтак час та кошти витрачені на проведення нового добору, підвищення оплати праці поліцейських із вищою юридичною освітою, краще використати для підвищення якості професійної підготовки наявних поліцейських, наповнення її більш практично спрямованим змістом, а також та забезпечення належного контролю за процесом навчання.

5. Також необхідно сказати, що практичне втілення положень даного законопроекту потягне за собою значні додаткові витрати бюджетних коштів, що призведе до недостатності ресурсів для забезпечення діяльності різних органів поліції, що суттєво негативно вплине на якість їхньої роботи.

Таким чином, враховуючи вищевикладене обґрунтування, вважаємо законопроект “Про внесення змін до Закону України «Про Національну поліцію» (щодо уточнення вимог до осіб, які претендують на зайняття посади поліцейського)” №5367 необґрунтованим та таким, що підлягає відхиленню.

Джерело

 

Остання Аналітика

Нас підтримали

Підтримати альманах "Антидот"