Знай свої права

19.11.2018

Економічне зростання приводить до того, чого так хоче абсолютна більшість громадян – підвищення якості життя.

Але хіба лише економічне зростання? Зовсім ні.

Забезпечити якість життя може не тільки економіка. А й верховенство права.

Мало мати ресурси і норми права, треба ще щоб норми права працювали і втілювались у життя – а для цього іноді треба “примусити” право працювати через доступ до правосудддя та правову обізнаність.

Неспроста ООН має План 2030, де в основі є формула “доступ до правосуддя + захист прав людини = економічне зростання”.

У чому зв’язок?

Як “доступ до правосуддя” співвідноситься з якістю життя та економічним зростанням? Доступ до правосуддя уможливлює роботу права, всі правові явища та, відповідно, економічне зростання країни в цілому.

Доступ до правосуддя як основний принцип верховенства права забезпечує функціонування норм права як оптимального регулятора суспільних відносин.

Доступ до правосуддя разом з правовою обізнаністю дають змогу громадянамотримати те, що їм належить по праву.

Підвищуємо особистий добробут

Ключові елементи доступу до правосуддя – правова обізнаність та правова допомога. Так, громадяни, які не мають юридичної освіти, часто не знають

а) як реалізувати та захистити базові економічні права (право власності, право на підприємницьку діяльність, права споживачів тощо);

б) про існування державних гарантій, пільг та як їх отримати (соціальні виплати, у тому числі допомога по безробіттю, субсидії, безоплатна правова допомога тощо).

Наприклад,

Неправильно: Людина не знає про права споживача, наприклад, про комунальні послуги належної якості, регулярності і об’єму. Як наслідок, людина витрачає кошти, але не отримує якість життя. Гірше того, провайдери послуг беруть перевагу, списуючи кошти на свою користь.

Правильно: Людина знає про право на отримання комунальних послуг належним чином. Через доступ до правосуддя правовими інструментами приводить провайдера до тями, змушуючи його надавати нормальні послуги за нормальні гроші. Вдома тепло, у дворі – чисто, ті провайдери, які готові до конкуренції, – працюють чесно і якісно.

Очевидно, що майже всі сфери суспільного життя регулюються за допомогою правових інструментів, а переважна кількість життєвих проблем, як показує дослідження, є одночасно й проблемами правового характеру.

Ігнорування правових проблем та бездіяльність у їхньому вирішенні призводить до збільшення витрат та упущення потенційної економічної вигоди. Часто вирішення таких проблем потребує правової допомоги.

Наприклад,

Неправильно: Людина має право на перерахунок пенсії, однак отримала неправомірну відмову від управління Пенсійного фонду. Це рішення необхідно оскаржити в суді, але особа не має достатніх правових знань та коштів на оплату юридичних послуг адвоката, тому ігнорує вирішення проблеми та не має змоги отримувати більший розмір пенсії.

А от якщо звернутися за професійною правовою допомогою, а тоді до суду… то все змінюється! Наглядна історія, як доступ до правосуддя перетворюється на економічний бонус.

Правильно: Людині потрібно оформити спадщину – вона звертається за отриманням правової допомоги: реєструє право власності на спадкове майно, утримує майно чи реалізує, що має майже рівнозначний економічний ефект.

Фактично, спадкове майно в разі утримання потребує обслуговування (витрати на купівлю необхідних робіт чи послуг), а в разі його реалізації людина отримує грошові кошти, які витрачає на інші товари чи послуги. От приклад з життя, як саме юристи “змусили” норми права запрацювати.

Зростаємо економічно в громадах

Цілком логічним видається те, що підвищення рівня правової обізнаності окремих громадян та отримання ними правової допомоги в результаті матиме вплив на якість життя всієї громади.

Доступ до правосуддя громад розширюється також на рівні місцевих органів влади, які відповідають, наприклад, за планування та виконання бюджету, розпорядження землями, представництво громади щодо спорів у судах.

Для успішного виконання вказаних завдань громади повинні бути юридично спроможними, і в цьому їм допомагають провайдери правової допомоги.

Також корисною є діяльність неформальних лідерів громади – параюристів (громадських радників).

Основним завданням параюристів є визначення правової проблеми та інформування про можливі заходи для її вирішення. Параюристи прискорюють процес вирішення правових проблем, що в подальшому справляє позитивний економічний ефект.

Український досвід показує, що правова допомога, яка надається громадам у судових справах про стягнення заборгованості або повернення земельної ділянки у власність, робить їх економічно успішними – до активів повертається нерухомість, а до бюджету – кошти, які можна і потрібно використовувати для вирішення актуальних місцевих проблем.

Створюємо конкурентне бізнес-середовище

Доступ до правосуддя розглядають не тільки як один з універсальних способів подолання нерівності, а й як одну з ключових умов для створення позитивного бізнес- та інвестиційного клімату.

Для цих цілей доступ до правосуддя характеризується доволі широко – через “правову” сторону існування бізнесу: від наданих адміністративних послуг до податкового регулювання, вирішення спорів тощо.

Задля забезпечення верховенства права для бізнесу, слід забезпечити доступ до правосуддя – через вирішення спорів.

Розвиток альтернативних способів вирішення спорів (медіація, арбітраж), ефективне судочинство та виконання судових рішень є тими факторами, які обумовлюють утворення сприятливого інвестиційного клімату.

А тому теорію правових норм можна і треба перетворювати на практику! Для цього існує доступ до правосуддя і правова обізнаність, це дає реальні економічні наслідки і зростання якості життя.

Для задоволення потреб населення в доступі до правосуддя в Україні функціонує система безоплатної правової допомоги та реалізується загальнонаціональний правопросвітницький проект “Я МАЮ ПРАВО”.

Владислав Власюк, Сергій Гавриленко, Директорат з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Мін’юсту

Спеціально для УП

Джерело

Остання Публіцистика

Нас підтримали

Підтримати альманах "Антидот"