Законопроект про виконання адміністративного арешту: що пропонує поліція

12.08.2020

Національна поліція розробила проект закону «Про правила відбування адміністративного арешту» та розмістила його на власному сайті для ознайомлення та публічного обговорення. Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту акта та аналізу регуляторного впливу від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом місяця з дати опублікування.

Які саме пропозиції надійшли до законопроекту та чи врахували їх автори законопроекту, наразі невідомо.

Що буде регулювати закон

Дія Закону поширять на відносини, пов’язані з відбуванням особою адміністративного арешту як виду адміністративного стягнення.

На інші категорії осіб він не поширюватиметься.

Порядок поміщення особи до ізолятора тимчасового тримання

Особа не пізніше наступної доби з дня набрання законної сили постановою судді (суду) про застосування до неї адміністративного арешту зобов’язана самостійно прибути до відокремленого структурного підрозділу територіального органу поліції (мається на увазі ізолятор тимчасового тримання) за зареєстрованим місцем її проживання/перебування для організації відбування адміністративного арешту.

Якщо така особа в указаний строк не з’явилася до відокремленого структурного підрозділу територіального органу поліції без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, до неї може застосовуватися привід.

Перед поміщенням особи до ізолятора тимчасового тримання відокремленим структурним підрозділом територіального органу поліції забезпечується проведення обов’язкового медичного огляду цієї особи лікарем закладу охорони здоров’я, який надає послуги первинної медичної допомоги, з метою виявлення тілесних ушкоджень, визначення стану її здоров’я та можливості утримання в ізоляторі тимчасового тримання.

У разі виявлення під час такого огляду медичних протипоказань щодо поміщення особи до ізолятора тимчасового тримання, керівництво відокремленого структурного підрозділу територіального органу поліції звертається до суду з клопотанням про відстрочку виконання відповідної постанови на строк до одного місяця.

Крім постанови судді (суду) про застосування адміністративного арешту, що набрала законної сили, відокремлений структурний підрозділ територіального органу поліції за зареєстрованим місцем проживання/перебування особи, підданої адміністративному арешту, додатково надає до ізолятора тимчасового тримання документи, перелік яких визначається Міністерством внутрішніх справ України.

При поміщенні особи до ізолятора тимчасового тримання проводиться її особистий огляд.

В осіб, які поміщаються до ізолятора тимчасового тримання, тимчасово вилучаються цінні речі, документи, кошти, а також предмети, не дозволені для зберігання в приміщеннях для відбування адміністративного арешту.

Заарештовані особи розміщуються в загальних приміщеннях або приміщеннях для одиночного утримання ізолятора тимчасового тримання.

Розміщення вказаних осіб здійснюється з дотриманням таких правил:

-тримати окремо чоловіків та жінок;

-не допускати розміщення заарештованих осіб разом з особами, затриманими відповідно до Кримінального процесуального кодексу України або за вчинення адміністративного правопорушення чи згідно зі статтею 151 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», та особами, стосовно яких як запобіжний захід обрано тримання під вартою, або засудженими до позбавлення волі;

3) утримувати заарештованих осіб, які курять, окремо від тих, що не курять, за наявності вільних приміщень, призначених для утримання осіб, підданих адміністративному арешту.

Заарештовані особи тримаються в камерах з природним та штучним освітленням з розрахунку на особу не менше 4 квадратних метрів, забезпечуються індивідуальним спальним місцем, постільними речами, столовими приборами, милом, миючими засобами, щоденним триразовим безкоштовним харчуванням.

З метою забезпечення безпеки осіб, що утримуються в ізоляторах тимчасового тримання, інших осіб, що на законних підставах перебувають на його території, забезпечення дотримання їх прав, свобод та законних інтересів, запобігання, виявлення, припинення та документування правопорушень в ізоляторах тимчасового тримання здійснюється відеоспостереження.

На що будуть мати право заарештовані особи

Заарештовані особи мають право на:

-повідомлення родичів або інших осіб про поміщення до ізолятора тимчасового тримання;

-безоплатну правову допомогу;

-охорону здоров’я та медичну допомогу;

-отримання інформації про порядок і умови відбування адміністративного арешту;

-побачення без обмеження їх кількості та тривалістю не більше 4 годин з родичами та іншими особами;

-на восьмигодинний сон у нічний час;

-щоденну прогулянку тривалістю одна година в денний час;

-листування та звернення;

-зберігання при собі документів та записів стосовно реалізації їх прав і законних інтересів під час відбування адміністративного арешту;

-користування власною постільною білизною, а також іншими речами та предметами;

-заняття самоосвітою;

-користування книгами та періодичними друкованими виданнями;

-здійснення віросповідання будь-якої релігії або висловлювання переконань, пов’язаних зі ставленням до релігії, з обмеженнями, які необхідні для забезпечення ізоляції;

-отримання посилок, передач, письмової кореспонденції;-доступ до телебачення та радіомовлення;

-купівлю за безготівковим розрахунком продуктів харчування та предметів першої необхідності, письмового приладдя, газет, книжок через торговельну мережу або на замовлення.

Призупинення відбування адміністративного арешту

Строк відбування адміністративного арешту обраховується з моменту поміщення особи до ізолятора тимчасового тримання.

Перебіг строку відбування адміністративного арешту призупиняється судом у разі:

1) самовільного залишення особою ізолятора тимчасового тримання до закінчення строку відбування цього адміністративного стягнення;

2) поміщення заарештованої особи на стаціонарне лікування.

У таких випадках керівник ізолятора тимчасового тримання або інша уповноважена ним особа негайно, але не пізніше наступного робочого дня з моменту виникнення підстав для призупинення строку відбування адміністративного арешту, подає до суду клопотання про призупинення строку його відбування.

Призупинений судом строк відбування адміністративного арешту продовжується з моменту повернення особи до ізолятора тимчасового тримання.

До особи, яка самовільно залишила ізолятор тимчасового тримання до закінчення строку відбування адміністративного арешту, може застосовуватися привід.

У разі поміщення заарештованої особи на стаціонарне лікування час її перебування на такому лікуванні до строку відбування адміністративного арешту не зараховується.

Заклад охорони здоров’я, до якого була доставлена та де перебувала на стаціонарному лікуванні особа, піддана адміністративному арешту, у день завершення стаціонарного лікування такої особи повідомляє ізолятор тимчасового тримання, з якого вона прибула, про факт її виписки.

Не пізніше наступної доби з дня завершення стаціонарного лікування особа зобов’язана самостійно прибути до ізолятора тимчасового тримання для продовження відбування адміністративного арешту.

Закінчення відбування адміністративного арешту

Після відбування встановленого постановою судді (суду) строку адміністративного арешту заарештована особа негайно звільняється. Цінні речі, документи, кошти, а також інші предмети, вилучені в особи під час її поміщення до ізолятора тимчасового тримання, повертаються їй під підпис у момент звільнення.

На вимогу особи, яка відбувала адміністративний арешт, керівник ізолятора тимчасового тримання видає довідку про виконання стягнення.

У разі ухвалення Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності.

Раніше законопроект про Бюро економічної безпеки депутати вирішили розділити на два окремих.

 Сергей Студенников

Джерело

Остання Публіцистика

Незвані гості

5 помилок у спілкуванні бізнесу з правоохоронними органами, яких краще уникати

Нас підтримали

Підтримати альманах "Антидот"