Принципи Мендеса

11.01.2024

Попри виклики повномасштабної збройної агресії росії, питання протидії катуванням залишається у фокусі особливої уваги Офісу Генпрокурора. Протягом останніх років спільно з національними та міжнародними партнерами налагоджена системна співпраця, головна мета якої – ефективна протидія та своєчасне запобігання будь-яким проявам насильства в системі кримінальної юстиції.

Надважливу роль в посиленні роботи в цій сфері відіграє впровадження провідних міжнародних стандартів, імплементація яких сприятиме належній реалізації ​​Європейської конвенції з прав людини, рішень Європейського суду з прав людини, забезпечить виконання резолюцій ООН щодо протидії катуванням та посилить позиції держави в міжнародних запитах щодо екстрадиції.

Провідне місце серед таких міжнародних стандартів займають Принципи Мендеса, основні положення яких впроваджуються в діяльність органів прокуратури.

Про що ці принципи, в чому їх важливість і як вони будуть імплементовані в щоденну діяльність прокурорів – читайте в нашому матеріалі.

Що за Принципи Мендеса та в чому їхня важливість?

Принципи проведення ефективного розслідування та збору інформації (скорочено Принципи Мендеса) були розроблені провідними представниками міжнародної правової спільноти із залученням широкого кола експертів, фахівців та представників міжнародних правозахисних організацій. Представлені широкій громадськості у 2020 році.

Стандарти були названі на честь Хуана Ернесто Мендеса – правозахисника та колишнього Спецдоповідача ООН з питань тортур та інших жорстоких видів поводження, який у тематичній доповіді на Генеральній Асамблеї ООН у 2016 році сформував основу стандартів майбутнього документу та очолив подальшу розробку.

У своїй промові він наголошував на важливості імплементації альтернативного способу отримання інформації шляхом проведення процесуального інтервʼю, заснованого на принципах взаємної довіри та доброзичливості.

Сформовані положення отримали широке схвалення на найвищому міжнародному рівні. Зокрема, вони були підтримані Підкомітетом ООН із запобігання тортурам як такі, «що є важливим кроком до всеосяжного дотримання прав людини на всіх етапах кримінального процесу», а в липні 2022 року 39 держав-членів ООН підписали спільну заяву на підтримку Принципів Мендеса під час 50-ї сесії Ради ООН з прав людини.

За оцінкою правозахисників, впровадження і дотримання цих Принципів сприятиме суттєвому зменшенню фізичного і психологічного тиску під час проведення процесуального інтервʼю та підвищить ефективність слідчих дій. Відтак, сформовані стандарти стали важливим компонентом комплексної протидії тортурам на міжнародному рівні.

Фінальним документом сформовано шість головних принципів, які є основою для ефективного і гуманного отримання інформації під час процесуального інтервʼю.

1.Проведення інтервʼю виключно з опорою на науково-доказову базу, міжнародні правові стандарти та етику. Серед ефективних методів опитування: відкриті запитання, заохочення вільної розповіді опитуваного, проведення процесуального інтервʼю у комфортній обстановці з дотриманням усіх норм.

2.Дотримання принципу верховенства права на всіх етапах отримання інформації. Забезпечення відповідних правових гарантій протягом усього процесу. Зокрема, проведення виключно офіційних та задокументованих інтервʼю, заборона на застосовування фізичної сили та будь-яких неправомірних дій під час затримання та інтервʼю, забезпечення належних умов під час тримання під вартою.

3.Виявлення і задоволення потреб опитуваних осіб. Сприяння максимально комфортних умов для опитуваних осіб. Зокрема, визначення потреб щодо захисту особи з урахуванням його особливостей, залучення кваліфікованих осіб для проведення інтервʼю, належне інформування опитуваного або його законного захисника щодо всіх проведених заходів.

4.Професійна підготовка тих, хто проводить інтервʼю. Забезпечення високого рівня професійних компетенцій особи, яка проводить процесуальне інтервʼю з метою підвищення ефективності процесу.

5.Ефективна система підзвітності органів правопорядку. Впровадження ефективних методів підзвітності посадових осіб, до чиєї компетенції входить проведення процесуальних інтервʼю. Серед них: прозорість звітності на всіх рівнях, дотримання вимог конфіденційності під час звітування, наявність ефективної системи документування інформації, створення системи швидкого реагування на випадки можливих порушень.

6.Система дотримання принципів. Запровадження ефективного інтерв’ю потребує рішучих національних заходів. Серед них: адаптація нормативно-правової бази відповідно до Принципів, інформування громадян і посадових осіб про їхні права та гарантії під час проведення процесуальних інтерв’ю, захист незалежності судової системи для ефективного контролю за дотриманням Принципів.

Як Принципи Мендеса впроваджуються в роботу органів прокуратури?

Всі важливі заходи щодо реалізації державної політики у сфері протидії катуванням обʼєднані в національній Стратегії протидії катуванням у системі кримінальної юстиції, яка була затверджена у 2021 році. Наразі планується внесення положень Принципів Мендеса до оновленої версії Стратегії, яка попередньо була схвалена під час погоджувальної наради з виконання плану заходів.

Одним з окреслених пріоритетних напрямів у сфері протидії катуванням на найближчі роки є продовження курсу на імплементацію міжнародних стандартів, зокрема щодо процесуального інтерв’ю, центральним серед яких є саме Принципи Мендеса. Впровадження положень Принципів також є однією з умов виконання пункту 16 резолюції Генеральної асамблеї ООН № 77/209 від 15.12.2022 про «Катування та інші жорстокі, нелюдські або що принижують гідність види поводження та покарання».

Також методичною радою Офісу Генпрокурора були схвалені Методичні рекомендації з питань процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень за фактами катувань, в яких окрема увага приділена важливості впровадження Принципів Мендеса. Окрім цього, за участі Офісу Генпрокурора та Тренінгового центру прокурорів України був розроблений та впроваджений курс Програми Ради Європи HELP «Заборона неналежного поводження» для прокурорів, суддів та адвокатів, які ознайомились з Принципами Мендеса.

Впровадження таких надважливих міжнародних стандартів, як Принципи Мендеса, зміцнить систему кримінальної юстиції України та сприятиме її адаптації до загальноприйнятих міжнародних норм, що своєю чергою, буде вагомим аргументом для країн Європи та світу під час ухвалення принципових для нашої держави рішень щодо екстрадиції. Сам автор Принципів Хуан Мендес нещодавно долучився до координаційної наради з керівниками органів правопорядку та експертами щодо питань екстрадиції та міжнародного співробітництва.

Які ще заходи вживаються задля всебічного дотримання прав людини?

Офіс Генерального прокурора обʼєднує зусилля національних та міжнародних партнерів у сфері протидії катуванням. Особлива увага приділяється впровадженню сучасних систематизованих міжнародних стандартів якості отримання інформації та добровільних показів, які приходять на зміну традиційним допитам. Зокрема, у співпраці з Just Group розроблено першу національну програму «Процесуальне інтерв’ю. Basic», навчання за якою пройшли дві групи прокурорів.

Паралельно триває активна робота в суміжних сферах, що також сприяє забезпеченню високих стандартів правосуддя та дотримання прав людини.

Зокрема, 11 травня 2023 року Президент України Володимир Зеленський схвалив Комплексний стратегічний план реформування органів правопорядку до 2027 року, який визначає шість стратегічних пріоритетів реформування, покликаних адаптувати українську систему органів правопорядку відповідно до європейських стандартів, максимально орієнтуючи її на роботу в інтересах громадян. Генеральний прокурор Андрій Костін очолює міжвідомчу робочу групу щодо реалізації Плану заходів, спрямованих на виконання Комплексного стратегічного плану.

Представники органів прокуратури також беруть активну участь в розробці відповідних законодавчих актів, а Офіс Генпрокурора імплементує низку стратегічно важливих документів, які свідчать про людиноцентричний курс в діяльності органів прокуратури. Серед них: уніфіковані підходи щодо захисту прав та інтересів постраждалих від домашнього насильстваміжнародні стандарти правосуддя, дружнього до дитини

У грудні 2023 року Генеральний прокурор, Директор ДБР та Міністр юстиції України спільним наказом затвердили Порядок взаємодії органів прокуратури, Державного бюро розслідувань та Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини під час розгляду справ і забезпечення виконання рішень Європейського суду з прав людини щодо ефективного розслідування катувань, нелюдського чи такого, що принижує людську гідність, поводження або покарання. Необхідність прийняття Порядку насамперед обумовлена тим, що під посиленим контролем Комітету Міністрів Ради Європи (КМ РЄ) з 2005 року перебуває група справ «Каверзін / Афанасьєв / Бєлоусов проти України» (понад 90 рішень). У них ЄСПЛ констатував жорстоке поводження з особами, які перебувають у місцях попереднього ув’язнення або в установах виконання покарань, та неефективність розслідування правоохоронними органами скарг на таке поводження представників державних органів.

За результатами дебатів, які відбулися 5-7 грудня 2023 року під час останнього засідання Комітету Міністрів Ради Європи, затверджено резолюцію, в якій вперше з 2005 року припинено здійснення нагляду за трьома справами зазначеної групи. Це стало результатом спільної роботи Офісу Генерального прокурора та Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.

Запрацював Координаційний центр потерпілих і свідків — центральний орган реалізації механізму підтримки потерпілих і свідків воєнних та інших міжнародних злочинів, діяльність якого згодом планується розширити на всю систему прокуратури. Це також перший підрозділ, спеціалізований на допомозі учасникам кримінального процесу.

Офіс Генпрокурора продовжує системну роботу щодо розбудови прокуратури європейського зразка, в центрі уваги якої людина, захист її прав та інтересів. Джерело

Остання Публіцистика

Нас підтримали

Підтримати альманах "Антидот"