НОВИНИ

21.03.2023

20.03.2023

18.03.2023

17.03.2023

16.03.2023

РУБРИКАТОР

Як будуть відновлювати втрачені матеріали кримінальних справ: Рада схвалила законопроект

24.10.2022

Як відомо, через війну деякі матеріали кримінальних справ було втрачено, зокрема, через знищення адміністративних будинків судів, де вони зберігался.

Верховна Рада 18 жовтня схвалила за основу законопроект «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо уточнення положень про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження, скасування запобіжного заходу для проходження військової служби в умовах воєнного стану» №7494, поданий народним депутатом України Денисом Масловим та ін.

Як зазначають автори, чинною статтею 615-1 КПК законодавець передбачив можливість відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта до суду.

Водночас у КПК залишається не забезпеченою можливість відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження, у якому не закінчено судове провадження.

Крім того, статтею 615-1 КПК встановлена імперативна необхідність точного відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження, що в умовах воєнного стану є майже недосяжним, адже у певних випадках через об’єктивні обставини відновити втрачені матеріали у точному обсязі неможливо.

Тому законопроектом у статті 615-1 КПК (Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану) передбачаються такі зміни.

«Відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, а також матеріали кримінального провадження, у якому не завершено судове провадження.

Матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, а також матеріали кримінального провадження, у якому не завершено судове провадження, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді, суду у разі надходження клопотання від прокурора або слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або сторони захисту чи потерпілого, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування або постанови про початок досудового розслідування.

Клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження розглядається слідчим суддею того суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, судом, який здійснював судове провадження, а в разі неможливості з об’єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя – слідчим суддею іншого суду або іншим судом, визначеним в порядку, передбаченому законодавством.

На підставі зібраних і перевірених матеріалів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.

У разі недостатності зібраних матеріалів для точного відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження в тому обсязі, який, на його думку, є достатнім для ухвалення судового рішення, яким суд завершує відповідну стадію судового провадження.

Неможливість точного відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження не може бути підставою для відмови у розгляді відповідного клопотання або підставою для закриття розгляду клопотання про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження».

На думку Офісу Генерального прокурора, запропоновані проектом нововведення є слушними. Водночас там вважають доцільним передбачити можливість відновлення втрачених матеріалів слідчим суддею, судом не лише за клопотанням сторін кримінального провадження, а і за власною ініціативою.

Такої ж думки додержується і Національне антикорупційне бюро України.

Національне антикорупційне бюро, серед іншого, зазначило, що запропоновані зміни у ч. 5 статті 615-1 КПК фактично позбавляють можливості суд відмовити у відновленні матеріалів кримінального провадження, якщо зібраних матеріалів недостатньо для прийняття такого рішення.

Згідно із запропонованою редакцією слідчий суддя, суд уповноважений прийняти рішення про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження повністю або частково; відновити матеріали втраченого кримінального провадження в обсязі, достатньому для ухвалення судового рішення, яким суд завершує відповідну стадію судового провадження. А тому НАБУ вважає за доцільне доповнити КПК нормою про можливість відмови суду у відновленні матеріалів втраченого провадження із можливістю повторного звернення до суду, як це і передбачає чинна редакція.

В’ячеслав Хрипун

Джерело

Нас підтримали

Підтримати альманах "Антидот"