НОВИНИ

27.05.2023

26.05.2023

25.05.2023

24.05.2023

23.05.2023

22.05.2023

19.05.2023

18.05.2023

РУБРИКАТОР

Мін’юст підготував проект закону “Про пенітенціарну систему”

22.10.2020

Міністерство юстиції розробило проєкт Закону України «Про пенітенціарну систему». Як зазначає відомство, «стандарти функціонування установ виконання покарань не змінювалися понад 75 років. Структура пенітенціарної служби майже не змінювалася протягом 25 років незалежності України та залишалася найбільшою спадщиною Радянського Союзу.

Умови тримання засуджених та осіб, узятих під варту, потребують приведення у відповідність з європейськими стандартами, на що неодноразово зверталась увага представниками відповідних європейських інспекційних органів за результатами останніх візитів в Україну.

Фінансування Державної кримінально-виконавчої служби України протягом останніх років здійснюється на рівні не більше 45% від загальної потреби.

За таких обставин ускладнюється усунення причин, які стають підставами для звернень громадян України до Європейського суду з прав людини, та стає причиною формування негативного іміджу України у світовому співтоваристві».

«На ефективність виконання завдань, покладених на Державну кримінально-виконавчу службу, негативно впливає також плинність кадрів, пов’язана з низькою заробітною платою персоналу органів і установ виконання покарань, низьким рівнем соціального захисту персоналу Державної кримінально-виконавчої служби, що робить професію непрестижною і створює умови для виникнення корупційних ризиків.

Такий незадовільний стан в усіх аспектах функціонування кримінально-виконавчої системи вимагає кардинального перезавантаження Державної кримінально-виконавчої служби України, що дозволить створити пенітенціарну систему, яка буде ефективнішою, дозволить впровадити нові підходи до заохочення її персоналу, запровадити ефективне управління підприємствами установ виконання покарань, а також забезпечити реалізацію заходів, спрямованих на покращення умов відбування покарань та тримання під вартою засуджених та осіб, узятих під варту», – зазначає Мін’юст.

Суть проєкту

Загалом проєкт складається з 8 розділів, якими визначаються поняття пенітенціарної системи, загальна структура та організація, загальні засади проходження служби особами рядового і начальницького складу пенітенціарної системи та їх повноваження, соціальний захист осіб рядового і начальницького складу пенітенціарної системи, фінансування і забезпечення діяльності пенітенціарної системи.

Так, визначено пенітенціарну систему як систему спеціально уповноважених органів і установ, діяльність яких спрямована на формування та реалізацію державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, яка складається з центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації; центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань (наразі це Міністерство юстиції), територіальних органів із питань виконання кримінальних покарань; установ виконання покарань і слідчих ізоляторів; органів пробації; закладів освіти; закладів охорони здоров’я; підприємств, установ і організацій, створених для забезпечення виконання завдань пенітенціарної системи.

Зокрема, проєктом передбачено таку новелу, як надання можливості утворення державних установ – Центру пробації (задля забезпечення повноцінної діяльності системи пробації, здатної забезпечити баланс між безпекою суспільства, запобіганням злочинам та попередження скоєння злочинів/реабілітацією правопорушників) та Центру охорони здоров’я (задля забезпечення надання безперервної медичної допомоги засудженим та особам, узятим під варту, у тому числі ВІЛ-інфікованим, хворим на туберкульоз та наркозалежним особам на належному рівні), що дозволить удосконалити організаційну структуру пенітенціарної системи.

Крім того, особлива увага у проєкті приділяється гарантіям та соціальному захисту осіб рядового і начальницького складу пенітенціарної системи.

Слід зазначити, що соціальний захист осіб рядового і начальницького складу пенітенціарної системи включає грошове забезпечення, медичне обслуговування, житлове забезпечення, пенсійне забезпечення, безкоштовний проїзд, крім того, виплата одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності особою рядового і начальницького складу пенітенціарної системи.

Також передбачений контроль за пенітенціарною системою та нагляд за дотриманням законності в пенітенціарній системі, що є важливим моментом, оскільки одними із складових частин реформи кримінально-виконавчої системи було приведення умов тримання ув’язнених у слідчих ізоляторах та осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, до європейських стандартів та запобігання катуванням та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню з особами, які тримаються в установах виконання покарань.

Джерело

Нас підтримали

Підтримати альманах "Антидот"