НОВИНИ

01.03.2024

29.02.2024

28.02.2024

27.02.2024

26.02.2024

23.02.2024

22.02.2024

21.02.2024

20.02.2024

РУБРИКАТОР

До ВР внесли проєкт: про зйомку публічних заходів та зйомку на вулиці треба завчасно попереджати

26.10.2022

Як відомо, відповідно до статті 307 Цивільного кодексу фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Втім, у тій же статті визначено, що згода особи на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру.

Загалом за вже усталеною практикою зйомка у публічних місцях та зйомка публічних осіб, які знаходяться при виконанні своєї державницької роботи, не забороняється.

Разом з тим, 25 жовтня у Верховній Раді спікер парламенту Руслан Стефанчук разом з колегами зареєстрував законопроект 8153 «Про захист персональних даних», яким положення законодавства щодо правил поведінки з персональними даними, зібраними у публічних місцях та щодо публічних осіб, викладаються іншим чином.

Зокрема у статті 11 проекту «Обробка персональних даних в результаті аудіо-, відео- або фотофіксації публічних заходів» правила зйомки публічних заходів визначені так:

У разі здійснення аудіозапису, відеозйомки, кінозйомки, фотозйомки або будь-якої іншої фіксації зображення або голосу суб’єкта персональних даних, незалежно від технології, що використовувалася, відкрито на вулиці або на заходах публічного характеру (публічних зборах, конференціях тощо), контролер зобов’язаний завчасно вжити достатніх заходів для повідомлення суб’єктів персональних даних про здійснення аудіозапису, відеозйомки, кінозйомки, фотозйомки або будь-якої іншої фіксації зображення або голосу суб’єкта персональних даних, а також мети цієї фіксації, у спосіб, який надає можливість суб’єкту персональних даних заперечити проти обробки його персональних даних.

Оприлюднення, у тому числі публічний показ матеріалів відеозйомки, кінозйомки або фотозйомки, на яких можна ідентифікувати суб’єктів персональних даних, допускається за умови, що оприлюднення є пропорційним відносно легітимної цілі, яка переслідується, узгоджується із початковою метою фіксації, враховує принцип поваги до суті права на захист персональних даних та передбачає належні та відповідні засоби захисту основоположних прав та інтересів суб’єкта персональних даних.

Отже, для проведення зйомки, як витікає з тексту проекту, треба повідомити осіб, які можуть потрапити на відео чи фото, та повідомити у такий спосіб, що дає їм можливість заперечити проти цього.

Цікаво також і те, що спеціальна стаття 15, яка передбачає особливості обробки персональних даних для цілей журналістської чи творчої діяльності не передбачає якихось виключень щодо вищезгаданих правил повідомлення осіб, яких знімають, встановлених статтею 11.

«До обробки персональних даних для цілей журналістської та творчої діяльності не застосовуються положення п. 1 частини першої статті 4 щодо принципів добросовісності та прозорості, пунктів 4 і 6 частини першої статті 4, статей 18-27, статті 34, статей 36-40 цього Закону», – вказано у статті.

Тобто, журналісти теж мають дотримуватися регулювання, встановленого статтею 11, та повідомляти про зйомку публічних заходів завчасно, якщо читати цю норму буквально.

Також законопроект встановлює правила здійснення відеоспостереження (ст. 10).

Зокрема контролюючий орган затверджує типовий порядок здійснення відеоспостереження.

Контролер зобов’язаний розмістити попередження про те, що здійснюється відеоспостереження, на доступному для кожного місці державною мовою. Попередження повинно містити назву та контактні дані контролера та особи, яка здійснює відеоспостереження, якщо вона є відмінною від контролера.

Відеоспостереження за житлом фізичних осіб або в приміщеннях, де особа проживає, особами, які там не проживають, не допускається, крім випадків, встановлених законом.

Відеоспостереження у жилих будинках та інших приміщеннях житлової забудови, крім того, що здійснюється в цілях розслідування злочину відповідно до кримінального процесуального законодавства, допускається виключно з метою забезпечення безпеки фізичних осіб та захисту майна на підставі згоди більше половини власників такої будівлі та за таких умов:

1) відеоспостереження може здійснюватися лише за входом та місцями загального користування;

2) перегляд збережених відеозаписів допускається лише у випадку протиправних дій або обґрунтованої підозри.

Персональні дані, зібрані в результаті відеоспостереження на підставі цієї статті, можуть зберігатись не більше 6 місяців.

Забороняється здійснення відеоспостереження в приміщеннях, в яких розумно очікується, що особа може здійснити повне або часткове оголення частин тіла, які зазвичай не підлягають оголенню в публічних місцях, а також в місцях, призначених для задоволення гігієнічних чи фізіологічних потреб.

Наталя Мамченко

Джерело

Нас підтримали

Підтримати альманах "Антидот"