Як повернути судовий збір — роз’яснення суду

14.02.2020

У яких випадках і яким чином повертається надмірно чи помилково сплачений судовий збір — законодавство містить перелік підстав та механізм повернення з державного бюджету сплачених сум судового збору.

Як повернути сплачені суми судового збору пояснили у Одеському апеляційному суді, передає «Закон і Бізнес» з посиланням на прес-центр Судової влади України.

Судовий збір повертається за клопотанням особи на підставі ухвали суду відповідно до пунктів 1-5 частини першої статті 7 закону України №3674-VI «Про судовий збір», а саме:

– зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом;

– повернення заяви або скарги;

– відмови у відкритті провадження у справі;

– залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв’язку з повторним неприбуттям або залишенням позивачем судового засідання без поважних причин та неподання заяви про розгляд справи за його відсутності, або неподання позивачем витребуваних судом матеріалів, або за його заявою (клопотанням));

– закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв’язку з відмовою позивача від

позову) і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях.

Законом встановлено, що повернення сплаченої суми судового збору здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної фінансової політики.

Порядок повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів затверджено наказом Міністерства фінансів України від 03 вересня 2013 року №787 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2013 року за № 1650/24182 (далі – Порядок).

Порядком передбачено, що у разі повернення судового збору (крім помилково зарахованого) до органу Казначейства подається оригінал або належним чином засвідчена копія ухвали суду.

Ухвала суду подається платником до органу Казначейства разом з його заявою про повернення коштів з бюджету та оригіналом або копією документа на переказ або паперовою копією електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету.

Копія документу на переказ подається у разі знаходження оригіналу документа на переказ, в матеріалах судової справи та зазначення про це в ухвалі суду.

Заява про повернення коштів з бюджету, яка подається до відповідного органу Казначейства, складається платником у довільній формі з обов’язковим зазначенням такої інформації:

– причини повернення коштів з бюджету;

– найменування платника (суб’єкта господарювання), код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті);

– місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи та номер контактного телефону;

– сума платежу, що підлягає поверненню, спосіб перерахування коштів з бюджету – у безготівковій формі із зазначенням реквізитів рахунку одержувача коштів чи у готівковій формі.

Порядком визначено, що у заяві платник може визначити довірену особу для отримання коштів, що мають бути повернені йому з бюджету. У такому разі до заяви про повернення коштів з бюджету додаються довіреність на отримання коштів довіреною особою, засвідчена згідно з вимогами Цивільного кодексу України, та копія паспорта довіреної особи.

Підсумуємо, для повернення судового збору з підстав, передбачених статтею 7 Закону платнику необхідно звернутися до органів ДКС України за місцем сплати судового збору з наступними документами:

1. Ухвала суду про повернення судового збору відміткою про вступ її в законну силу;

2. Заява про повернення коштів з бюджету;

3. Оригінал або копія документа на переказ або паперова копія електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету.

У разі повернення судового збору, якщо такий був сплачений без подальшого звернення до суду, або був помилково сплачений на рахунок такого суду, такі кошти повертаються відповідно до згаданого Порядку.

Для повернення помилково сплаченого судового збору платнику необхідно звернутись до суду (на рахунок якого помилково перерахований судовий збір) із заявою про отримання подання на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджету, форму якого затверджено Порядком.

Зверніть увагу! В такій заяві слід обов’язково зазначити:

– причини повернення коштів з бюджету;

– найменування платника;

– код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або ПІБ фізичної особи;

– реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті);

– місцезнаходження юридичної особи або місце

проживання фізичної особи та номер контактного телефону;

– додати до заяви оригінал або копію документа на переказ, який підтверджує перерахування коштів до відповідного бюджету, зазначити у заяві його дату та номер.

Після отримання такої заяви судом розглядаються отримані документи, перевіряється факт зарахування коштів на рахунок, визначений для сплати судового збору, та факт того, що заявник дійсно з позовною заявою до суду не звертався.

За результатами проведеної перевірки, при встановленні факту, що кошти дійсно були зараховані на відповідний рахунок, визначений для сплати судового збору, та встановлення факту, що судовий збір сплачено дійсно помилково — заявникові надається подання на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджетів.

Подання на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджетів складається судом за формою, згідно з додатком 1 до Порядку.

Подання на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджетів (крім зборів та платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи Державної фіскальної служби України (далі – органи ДФС)) подається до відповідного органу Казначейства за формою згідно з додатком 1 до Порядку.

Подання за формою згідно з додатком 1 до

цього Порядку подається платником до органу Казначейства разом з його заявою про повернення коштів з бюджету та оригіналом або копією документа на переказ, або паперовою копією електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету.

Згідно п.10 розд. І Порядку №787, платник подає до відповідного органу Казначейства заяву разом з оригіналом платіжного доручення та подання, дата складання яких не перевищують 30 календарних днів.

Зверніть увагу, Заява з доданими до неї документами та подання подаються до відповідного органу Казначейства за місцем зарахування платежу до бюджету.

При компенсації судового збору необхідно користуватися положеннями постанови Кабінету міністрів України від 27 квітня 2006 року № 590 Про граничні розміри компенсації витрат, пов’язаних з розглядом цивільних, адміністративних та господарських справ, і порядок їх компенсації за рахунок держави (надалі – Постанова).

Постановою визначено, що коли обидві сторони у цивільній або адміністративній справі звільнені від оплати судових витрат, вони компенсуються за рахунок держави в їх фактичному розмірі, але не більше граничних розмірів компенсації.

Компенсація судових витрат особам, які їх зазнали, здійснюється шляхом перерахування коштів на їх поточні рахунки в банківських установах.

Підставою для компенсації судових витрат є судове рішення.

При цьому, Постановою передбачено, що компенсація судових витрат у цивільних та адміністративних справах здійснюється за рахунок і в межах бюджетних асигнувань судів, якими винесено відповідне рішення.

Тобто, у випадку  винесення судом рішення, яким особі компенсовано судові витрати у справі, та набрання ним законної сили, у такої особи виникає право на компенсацію понесених нею судових витрат.

В такому випадку, особа має звернутися до суду,  яким винесено рішення про компенсацію судових витрат, або до відповідного територіального управління Державної судової адміністрації України, якщо судове рішення по зазначеному питанню було винесено судом першої інстанції, із заявою про компенсацію понесених нею судових витрат у справі. До заяви необхідно додати копію судового рішення, яким компенсовано судові витрати, оригінал або копію документа на переказ або паперову копію електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету, із зазначенням у заяві дати та номеру такого документу. Копія документу на переказ подається у разі знаходження оригіналу в матеріалах судової справи та зазначення про це в ухвалі суду.

В заяві слід обов’язково зазначити інформацію про:

– судове рішення, яким компенсовані судові витрати;

– розмір судових витрат, що підлягають компенсації;

– реквізити банківського рахунку особи, для перерахування компенсованих судових витрат

 

Зразок заяви про отримання подання на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджету

 

До Одеського апеляційного суду

Від _____________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові заявника)

________________________________

(адреса)

тел. ____________________________

ЗАЯВА про повернення коштів помилково сплаченого судового збору

 

___________ мною було сплачено судовий збір у розмірі ________ грн. на р/р:

UA538999980313141206080015007: Отримувач коштів: УК у м.Одесі/Малиновськ. р-н/22030101: ЄДРПОУ: 38016923, Банк

отримувача: Казначейство України (ЕАП), МФО: 899998, призначення платежу – судовий збір за _________________, що підтверджується квитанцією (платіжним дорученням) № ___ від ____________.

На даний час я не звертаюся до Одеського апеляційного суду із апеляційною скаргою чи іншим процесуальним документом, за подання яких законодавством передбачено справляння судового збору.

Враховуючи зазначене, відповідно до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03 вересня 2013 року №787 (зі змінами) (далі – Порядок), вказані кошти є помилково сплаченими.

Відтак, керуючись Порядком, прошу підготувати подання до органу Державної казначейської служби України про повернення коштів помилково сплаченого судового збору в сумі ____________ грн. (_______________________________________________), які були сплачені мною згідно з квитанцією (платіжним дорученням) № _____ від _____________.

Подання про повернення коштів помилково сплаченого судового збору прошу видати на руки/надіслати поштою.

Додатки:

Завірена копія паспорта та ідентифікаційного номеру;

Оригінал/копія квитанції (платіжного доручення) № ___ від _____________.

 «____»__________202___ року                           Підпис                                 Прізвище, ініціали

Джерело

Останні записи в лекторії

Нас підтримали

Підтримати альманах "Антидот"