Проведення судового засідання в режимі відеоконференції

15.03.2018

Цивільно-процесуальний кодекс України передбачає можливість проведення судового розгляду справи та судового засідання в режимі відеоконференції.

Що таке відеоконференція під час розгляду справи 

Під поняттям «відеоконференція» під час розгляду справи в суді слід розуміти проведення засідання за допомогою відеоприладів, які здатні забезпечити пряму трансляцію без фізичної присутності певної особи в залі суду.

Слід зазначити, що проведення засідання в режимі відеоконференції сприяє своєчасному розгляду справи в розумні строки, адже розгляд справи про розірвання шлюбу, у разі неможливості однієї із сторін з’явитися на засідання, не буде переноситися.

Згідно вимог ст. 11 ЗУ “Про судоустрій та статус суддів”, учасникам судового процесу на підставі рішення суду забезпечується можливість брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції у порядку, встановленому процесуальним законом.

Обов`язок забезпечити проведення відеоконференції покладається на суд, який отримав судове рішення про проведення відеоконференції, незалежно від спеціалізації та інстанції суду, який прийняв таке рішення.

За чиєю ініціативою проводиться відеоконференція

Відповідно ст. 158-1 ЦПК України суд за власною ініціативою або за клопотанням сторони, третьої особи, прокурора, іншого учасника судового процесу може винести ухвалу про їх участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, в тому числі у випадку коли їх явка в судове засідання визнана судом обов’язковою.

Тобто, проведення судового засідання в режимі відеоконференції можливе за ініцативою:

  1. Суду;
  2. Сторони у справі;
  3. Іншого учасника судового процесу.

Протягом якого терміну можна подати клопотання про проведення засідання у режимі відеоконференції

Відповідно до ЦПК України клопотання про проведення судового засідання в режимі відеоконференції може бути подано не пізніш як за сім днів до дня проведення судового засідання, в якому відбуватиметься така участь.

Питання про участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції вирішується судом за наявності відповідного клопотання або за власною ініціативою не пізніше як за п’ять днів до дня проведення такого судового засідання.

Ухвала суду, винесена за наслідками вирішення цього питання, оскарженню не підлягає.

Процедура розгляду судом клопотання про проведення засідання в режимі відеоконференції

ЦПК України не зазначає чи призначає суддя додаткове засідання для розгляду клопотання про проведення відеоконференції.

Враховуючи те, що клопотання подається за сім днів до дати розгляду справи, а питання про участь особи у засіданні в режимі відеоконференції вирішується судом за наявності відповідного клопотання або за ініціативою суду не пізнше як за п’ять днів до дня проведення такого засідання, а також те, що ухвала оскарженню не підлягає, можна зробити висновок про те, що додаткове засідання з розгляду клопотання про проведення засідання в режимі відеоконференції не є обов’язковим та необхідним.

ЦПК України також передбачає, що суд повинен повідомити усіх учасників (в тому числі і особу, яка подала клопотання)  судового процесу про проведення засідання в режимі відеоконференції шляхом надсилання сторонам відповідної ухвали.

Це, у свою чергу, теж дає підстави вважати, що прийняття такої ухвали не здійснюється шляхом проведення засідання, адже сторонам не потрібно надсилати ухвали, якщо вони були присутніми під час її прийняття (тобто на засіданні).

Підстави для відмови у проведенні засідання в режимі відеоконференції

Чинний ЦПК України не містить перелік підстав,за наявності або відсутності яких суддя може відмовити у задоволенні клопотання про проведення судового засідання в режимі відеоконференції.

Аналізуючи судову практику, можна зазначити, що підстави для відмови у задоволенні такого клопотання є різними.

Підстави відмови залежать від обставин (причини), на які посилається сторона в клопотанні, наявності доказів, які підтверджують такі обставини, а також від технічної можливості суду забезпечити розгляд справи в режимі відеоконференції.

Так, наприклад, суд відмовляє у задоволенні клопотання про проведення судового засідання в режимі відеоконференції, якщо відсутня технічна можливість проведення засідання в режимі відеоконференції.

Наприклад: в суді, де розглядається справа, є тільки одне чи два приміщенні, які обладнанні для проведення відеоконференції, і обидва на момент розгляду Вашої справи (та на момент розгляду клопотання про проведення засідання в режимі відеоконференції) зайняті.

 Також бувають і наступні випадки.

Випадок 1.

 Адвокат подає клопотання про проведення засідання в режимі відеоконференції у зв’язку з тим, що суд, в якому розглядається справа, знаходиться в іншій області і адвокату затратно їхати на дане судове засідання, проте він бажає бути присутнім на засіданні.

 Суддя відмовляє у задоволенні такого клопотання, мотивуючи відмову тим, що адвокат не надав суду докази, які підтверджують затратність поїздки в суд.

 Випадок 2.

Сторона у справі подає клопотання про проведення засідання в режимі відеоконференції у зв’язку з тим, що знаходиться в іншому місті (області), а тому немає можливості приїхати на судове засідання в даний суд.

Суд відмовляє у задоволенні клопотання, мотивуючи відмову тим, що віддалене від суду місцезнаходження сторони у справі не є поважною причиною для того, щоб проводити засідання в режимі відеоконференції (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/70443946).        

Судова практика

Також, серед причин відмов у задоволенні клопотання про проведення засідання в режимі відеоконференції наявні і наступні:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/68495597;

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65405063.

З усього вищевикладеного, очевидним є те, що ЦПК України не повною мірою регулює процедуру розгляду судом клопотання про проведення судового засідання в режимі відеоконференції.

Суди як задовільняють клопотання про проведення засідання в режимі відеоконференції (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55503224), так і відмовляють у задоволенні останнього.

Сторона, яка подає таке клопотання, повинна правильно сформулювати причини за наявності яких проведення засідання є необхідним, а також обов’язково надавати докази для підтвердження свої слів.

Клопотання про проведення судового засідання у режимі відеоконференції (зразки):

КЛОПОТАННЯ про участь у судовому засіданні Верховного Суду України в режимі відеоконференції учасників судового процесу (в господарській справі, в цивільній справі, в адміністративній справі);

Клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції до апеляційного суду Херсонської області;

Клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції до Господарського суду Львівської області;

Клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції до Господарського суду Сумської області;

Клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції до Апеляційного суду міста Києва

Клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції до Вінницького апеляційного адміністративного суду;

Клопотання про участь у судоовму засіданні в режимі відеоконференції Конотопського міськрайонного суду Сумської області

Автор консультації: Аліна Макух

Джерело

Останні записи в лекторії

Нас підтримали

Підтримати альманах "Антидот"