Повідомлення про підозру: поняття та підстави оскарження

21.04.2021

В народі кажуть: «Від суми та від тюрми не зарікайся». Справді, в житті може статися, що завгодно, але за будь-яких умов кожна людина має право на належний правовий захист. Однак, щоб мати змогу захистити свої права, в тому числі і в кримінальному провадженні, насамперед їх потрібно знати. Так, одним з визначальних етапів стадії досудового розслідування є повідомлення про підозру. У зв’язку з цим важливо знати підстави, які характеризують обґрунтованість підозри та відповідно яким чином можна її оскаржити. Про це розповідає менеджерка з якості Регіонального центру з надання БВПД у Миколаївській області Ганна Гоголева.

Підозра – це процесуальне рішення, яке приймається на стадії досудового провадження та ґрунтується на зібраних під час досудового розслідування доказах. Воно засноване на припущенні про причетність конкретної особи до вчинення кримінального правопорушення та сформоване на неостаточних результатах розслідування. Таке рішення приймається прокурором або слідчим за погодженням із прокурором.

Відповідно до норм Кримінального процесуального кодексу України, підозрюваним є:

-особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру;

-особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення;

-особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено внаслідок не встановлення місцезнаходження такої особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Важливо! Дата та час повідомлення про підозру, правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа, невідкладно вносяться уповноваженою особою (слідчим, прокурором) до Єдиного реєстру досудових розслідувань. (частина 4 статті 278 КПК України).

Підстави, які характеризують обґрунтованість підозри:

-повідомлення про підозру, складене письмово та вручене особі, яка після вручення набуває статусу підозрюваного, з обов’язковим посиланням на докази вчинення зазначеною особою кримінального правопорушення;

-наявності в матеріалах кримінального провадження доказів, що підтверджують учинення особою кримінального правопорушення;

-доведення перед судом вагомості й достатності наявних доказів про вчинення особою кримінального правопорушення;

-оцінювання судом доказів учинення особою кримінального правопорушення.

Оскарження повідомлення про підозру

Подання скарги на повідомлення про підозру є реалізацією підозрюваним прав закріплених в КПК України, а саме: пунктом 16 ч. 3 ст. 42 та пунктом 10 частини 1 статті 303. Зокрема, законодавець каже, що в досудовому розслідуванні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, в тому числі повідомлення слідчого, прокурора про підозру.

По справах у вчиненні кримінального проступку – після спливу одного місяця з дня повідомлення особі про підозру, якщо кажемо про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, то двох місяців з дня повідомлення особі про підозру. Але не пізніше закриття прокурором кримінального провадження або звернення до суду із обвинувальним актом. Тобто, повідомлення про підозру можливо оскаржити тільки в межах досудового розслідування.

Відповідну скаргу слідчому судді може подати – підозрюваний, його захисник або законний представник.

Підстави скасування повідомлення про підозру

В КПК України відсутній конкретний перелік підстав для скасування повідомлення про підозру. Однак з аналізу положень статей 276–278 КПК України можна виділити три види підстав для скасування повідомлення про підозру:

1. Неналежний суб’єкт складення та вручення повідомлення про підозру;

Наприклад:

– повідомлення про підозру складено слідчим, однак немає відмітки про погодження прокурором (дане повідомлення про підозру є недійсним з моменту його здійснення);

– зміст повідомлення не містить дату його складання, підпис слідчого або прокурора, який здійснив повідомлення про підозру, або в повідомленні не зазначені права підозрюваного;

– підозра вручена не уповноваженою особою ( підозру має право вручити тільки прокурор, у порядку, визначеному ст. 481 КПК України)

2. Порушення процесуального порядку вручення повідомлення про підозру;

Наприклад:

– підставою для скасування повідомлення про підозру також є порушення порядку його вручення, (зокрема факт, що на момент вручення підозри, по кримінальному провадженню закінчився строк досудового розслідування);

– підставою для скасування повідомлення про підозру є порушення процесу (порядку) здійснення повідомлення про підозру (процесуального статусу підозрюваного (крім випадку затримання) особа набуває не після складання тексту, а лише після вручення повідомлення уповноваженою особою).

3. Необґрунтованість підозри.

Наприклад:

– повідомлення про підозру не відповідає вимогам ст. 277 КПК України, не містить правової кваліфікації кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статей (частини статей) закону України про кримінальну відповідальність, що в свою чергу крім порушення вимог КПК України є грубим порушенням права на захист;

– аналіз змісту повідомлення про підозру, не містить виклад обставин та обґрунтування, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в можливій причетності особи до вчинення інкримінованого йому злочину кримінального правопорушення;

– матеріали кримінального провадження не містять жодних даних, які б вказували на заподіяння шкоди, на цій підставі повідомлення про підозру є необґрунтованим та підлягає скасуванню.

Важливо! Після скасування письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення прокурор зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Автор: Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській області

Джерело

Останні записи в лекторії

Нас підтримали

Підтримати альманах "Антидот"