Порядок повернення судового збору

02.04.2018

На практиці не рідко трапляються випадки, коли в особи виникає право на повернення сплаченого нею судового збору у повному обсязі або частково.

Розглянемо дві типові ситуації:

І. Особа сплатила судовий збір і подала до суду позов, у процесі розгляду якого виникли правові підстави для повернення судового збору. Такі підстави визначені статтею 7 Закону України «Про судовий збір», якою встановлено, що сплачена сума судового збору повертається за ухвалою суду в разі:

1) зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом (у цьому випадку судовий збір повертається в розмірі переплаченої суми);

2) повернення заяви або скарги;

3) відмови у відкритті провадження у справі;

4) залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв’язку з повторним неприбуттям позивача або за його клопотанням);

5) закриття провадження у справі.

У перелічених випадках питання повернення судового збору не потребує особистого звернення громадян до суду, а вирішується судом самостійно.

У випадках, коли суд з певних причин не вирішив питання про повернення судового збору, можна звернутись до суду із заявою, у якій в довільній формі викласти аргументоване прохання про повернення сплаченої суми судового збору.

Повернення судового збору регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 845 «Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників», відповідно до якого сплачена та повернута відповідно до ухвали суду сума судового збору повертається органами Державної казначейської служби України. Відповідно до п. 6 даного Порядку у разі прийняття рішення про стягнення коштів стягувач подає органові казначейства в установлений спосіб такі документи:

заяву про виконання рішення із зазначенням реквізитів банківського рахунка, на який слід перерахувати кошти, або даних про перерахування коштів у готівковій формі через банки або підприємства поштового зв’язку, якщо зазначений рахунок відсутній;

судове рішення про стягнення коштів (ухвала суду про повернення судового збору);

оригінал або копію розрахункового документа (платіжного доручення, квитанції тощо), який підтверджує перерахування коштів до відповідного бюджету.

II.

Проте можлива ситуація, коли особа сплатила судовий збір, але позов до суду не подала, або помилково сплатила кошти за реквізитами іншого суду. У таких випадках повернення коштів здійснюватиметься у порядку, визначеному наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2013№ 787 «Про затвердження Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів». До того ж постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 №106 «Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету» одним з органів, що контролює справляння надходжень бюджету за кодом бюджетної класифікації 22030000 «Судовий збір та надходження від звернення застави у дохід держави» визначено суди загальної юрисдикції. Тобто подання на повернення коштів помилково зарахованого судового збору до органів Державної казначейської служби України повинні здійснювати суди.

Відповідно до Порядку № 787,  повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів у національній валюті здійснюється органами Державної казначейської служби України з відповідних бюджетних рахунків для зарахування надходжень відкритих в органах казначейства відповідно до законодавства, шляхом оформлення розрахункових документів. Повернення платежів у національній валюті здійснюється на рахунки одержувачів коштів, відкриті в банках або органах казначейства, які вказані у поданні або заяві платника. Повернення платежів фізичним особам, які не мають рахунків у банках, може відбуватись шляхом повернення готівковими коштами за чеком органу казначейства з відповідних рахунків, відкритих у банках на ім’я органу казначейства, або з відповідних рахунків банку чи підприємства поштового зв’язку, вказаних у поданні або заяві платника (його довіреної особи).

Таким чином, для повернення помилково сплаченого судового збору платник повинен звернутись до суду (на рахунок якого помилково перерахований судовий збір) із заявою про отримання подання на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджету, форму якого затверджено Порядком № 787. Також до заяви необхідно додати оригінал або банківську копію документа про сплату судового збору, копію паспорта та копію ідентифікаційного коду, копію довіреності для представників юридичних осіб. Після отримання в суді подання платник має право звернутись до органу Державної казначейської служби за місцем помилково зарахованого платежу із заявою про повернення коштів з бюджету, оригіналом або копією документа на переказ та оригіналом подання суду.

Зі зразком заяви для повернення помилково сплачених коштів судового збору можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Вінницького апеляційного адміністративного суду у вкладці «Сторінка відвідувача».

Джерело

Останні записи в лекторії

Нас підтримали

Підтримати альманах "Антидот"