Порядок огляду водія на стан сп’яніння

23.11.2017

На сьогодні, керування транспортним засобом в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння є гострою проблемою для українського суспільства. Зважаючи на сумну статистику, органи Національної поліції посилили контроль за станом осіб, що керують транспортним засобом. Разом з тим, працівники поліції під час проведення огляду водія на стан сп’яніння та складання протоколу про адміністративне правопорушення часто порушують вимоги законодавства.

Якщо працівники поліції зупинили вас при керуванні транспортним засобом, та вимагають провести огляд на стан сп’яніння, для того щоб не допустити порушень ваших законних прав та інтересів, слід уважно ознайомитися з правилами проведення медичного огляду та порядком складання протоколу про адміністративне правопорушення.

Медичний огляд

Порядок проведення медичного огляду затверджений відповідною Постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2008р. та низкою інших нормативно правових актів, таких як Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 07.11.2015р., ст. 266 Кодексу України про адміністративні правопорушення та ін. Такий огляд проводиться працівником поліції або лікарем закладу охорони здоров’я чи фельдшером в сільській місцевості. Кожен з видів огляду має свої особливості, що полягають у наступному:

1.Огляд поліцейським здійснюється на місці зупинки транспортного засобу. До огляду обов’язково залучаються 2 свідки, якими не можуть бути працівники поліції, і які не повинні викликати сумнівів у своїй неупередженості. Свідки мають бути безперервно присутні протягом усього часу проведення огляду.

2.У результаті огляду складається Акт у 2 примірниках: перший примірник передається під підпис особі щодо якої проводиться огляд, а другий залишається у працівника поліції та залучається до протоколу.

3.При проведенні огляду використовуються виключно ті спеціальні технічні засоби (далі алкотестери), що прямо передбачені Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 01.03.2010р. та застосовуються лише посадовою особою Національної поліції. Також слід мати на увазі, що перед застосуванням алкотестеру, особу щодо якої проводиться огляд мають проінформувати про порядок застосування алкотестеру, та на вимогу цієї особи – пред’явити сертифікат відповідності та свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки.

4.Якщо алкотестер підтверджує стан сп’яніння, то поліцейським складається протокол про адміністративне правопорушення, до якого додається Акт про медичний огляд і роздруківка із результатами алкотестеру, якщо технічний засіб має такі функції.

5.У випадку відмови від проведення огляду на місці зупинки транспортного засобу чи незгоди з результатами такої перевірки, особа направляється до відповідного закладу охорони здоров’я.

6.Огляд має бути здійснений не пізніше ніж протягом 2 годин з моменту виявлення для нього підстав та в присутності працівника поліції. За результатами огляду закладом охорони здоров’я має бути складено висновок у 3 примірниках: по одному – для поліцейського та водія транспортного засобу, а третій залишається в закладі охорони здоров’я.

7.У випадку виявлення стану сп’яніння, висновок додається до протоколу про адміністративне правопорушення.

8.У разі відмови особи від проходження медичного огляду в закладі охорони здоров’я поліцейським, в присутності 2 свідків, складається протокол про адміністративне правопорушення, в якому детально описуються ознаки сп’яніння і дії водія щодо ухилення від огляду.

Недотримання усіх цих вимог при складанні протоколу працівниками поліції свідчитиме про недійсність проведеного медичного огляду, а отже стан сп’яніння особи при керуванні транспортним засобом не буде доведений. Зазначене підтверджується судовою практикою районних та апеляційних судів, що тлумачать такі порушення на користь водіїв транспортних засобів.

Так, постановою Апеляційного суду Тернопільської області у справі № 607/2382/17 визначено, що застосування «Алкотест» 6810, що відсутній у «Переліку технічних засобів для виявлення і фіксування порушень ПДД» є незаконним. Також суд визнав, що порушенням вимог законодавства є залучення 2 працівників поліції як свідків, при проведенні медичного огляду особи, і визнав неналежним доказом їхні письмові пояснення з приводу стану особи.

Форма протоколу про адміністративне правопорушення

Встановленню істини у справі значним чином сприяє протокол про адміністративне правопорушення, що складається посадовою особою органів Національної поліції та допомагає зафіксувати всі важливі відомості для вирішення питання про притягнення особи у подальшому до відповідальності. Недотримання форми протоколу про адміністративне правопорушення та поверхневе встановлення в ньому обставин справи призводить до визнання таких протоколів неналежними доказами при доведенні винуватості особи у керуванні транспортним засобом в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння. Відповідно до вимог ст. 280 Кодексу України про адміністративні правопорушення орган (посадова особа) при розгляді справ про адміністративні правопорушення зобов’язаний з’ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності та інші важливі для справи обставини.

Відповідно до ст. 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення в протоколі обов’язково мають бути зафіксовані:

-дата і місце його складання;

-посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол;

-відомості про особу, яка притягається до відповідальності;

-місце, час і суть вчиненого правопорушення;

-нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення;

-прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є;

-пояснення особи, яка притягається до відповідальності;

-інші відомості.

Протокол підписується особою, яка його склала, особою, яка притягається до відповідальності, а також свідками і потерпілими при їх наявності. Якщо ж особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, відмовляється від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа має право на подачу пояснень і зауважень щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також має право викласти мотиви свого відмовлення від його підписання. У такому випадку не потрібно шкодувати папір, а слід викласти усі порушення помічені вами в процесі складання протоколу та проведення медичного огляду: неповідомлення причин зупинки транспортного засобу, обставин, що дали підставу вважати наявність стану сп’яніння, порушення процедури проведення медичного огляду, оформлення протоколу підписами тощо.

Неодноразово суди встановлювали некомпетентність працівників поліції при складенні протоколів про адміністративне правопорушення. Наприклад, постановою Талаївського районного суду від 19.06.2017р. по справі №747/351/17 встановлено порушення поліцейським порядку складання протоколу через відсутність відмітки про роз’яснення особі її прав та обов’язків. Не менш цікавим порушенням з боку поліцейських є зазначення у протоколі вигаданих свідків, що жодного стосунку до протоколу про адміністративне правопорушення не мають. На цьому наголошує Мукачівський міськрайонний суд, який у своїй постанові від 04.09.2017р. по справі № 303/4564/17 вказав, що зазначені у протоколі свідки, після перегляду камер відеоспостереження, виявилися відсутніми під час складання протоколу, хоча і були в ньому записані.

У цілому, убезпечити себе при складанні протоколу про адміністративне правопорушення від свавільної поведінки працівників Національної поліції дуже просто, при обов’язковому дотриманні 3 головних правил: не боятися, бути надзвичайно уважним та відстоювати свою позицію до останнього!

У будь-якому спірному питанні або в разі виявлення порушення ваших прав, ви можете звернутись за юридичною консультацією до фахівців HolGroup – в цьому випадку ви можете бути абсолютно спокійні – ми захищатимемо ваші інтереси як свої.

Джерело

Останні записи в лекторії

Нас підтримали

Підтримати альманах "Антидот"