Пам’ятка як вести себе під час обшуку приміщення або іншого володіння особи

14.07.2020

В мережі інтернет існує вже багато статей на дану тематику, разом із цим тема є актуальною, адже ця стаття орієнтована як на бізнесменів, так і на адвокатів з метою професійного захисту осіб та бізнесу від можливих незаконних дій з боку правоохоронців під час обшуку.

Пам’ятка написана з врахуванням всіх важливих змін до КПК України і розроблена для клієнтів адвокатської фірми «Моргун та Партнери» з метою недопущення помилок та фіксації нашими клієнтами всіх зловживань, вчинених правоохоронцями під час вказаної слідчої дії. Правоохоронці завжди можуть застати зненацька, адже, м’яко кажучи, це і є мета такої слідчої дії. Тому, якщо таке сталось, необхідно:

1. Викликати захисника:

Потрібно заявити клопотання слідчому або прокурору про намір скористатися правовою допомогою. Відповідно до ст. 59 Конституції України кожна особа має право на правову допомогу та кожна особа є вільною у виборі захисника своїх прав. Тому необхідно попросити старшого слідчої групи або будь-якого правоохоронця, що знаходиться за дверима, не починати обшук та надати можливість адвокату хоча б за півгодини приїхати для участі у проведенні слідчої дії.

Необхідно відмітити ч. 1 ст. 236 КПК України не встановлює обов’язок прокурора або слідчого забезпечити присутність захисника, а тільки надає право на запрошення. З огляду на зазначені норми і практику слід розуміти, що слідчий або прокурор за власною ініціативою може перешкоджати реалізації права на захист та розпочати обшук, не дочекавшись захисника.

Разом із цим, якщо слідчим прийнято рішення про проведення особистого обшуку особи, то такий обшук може здійснюватися виключно особами тієї самої статі у присутності адвоката, на вимогу такої особи і на таку явку адвоката надається три години. Необхідно вимагати складання окремого протоколу особистого обшуку поряд із протоколом обшуку приміщення, що проводиться. Забігаючи наперед, окремо зауважу, що будь-яка особа не зобов’язана надавати правоохоронцям логіни та паролі до комп’ютерів, телефонів, серверного обладнання та будь-якого програмного забезпечення.

2. Вимагати здійснення безперервної відеофіксації обшуку:

Необхідно слідчому або прокуророві, який проводить обшук, заявити клопотання стосовно проведення безперервної відеофіксації обшуку, а уразі його відмови намагатися зазначити про це на оригіналі ухвали слідчого судді, яке надаватиметься для відмітки про ознайомлення, або потім зазначити в протоколі обшуку.

3. Вимагати пред’явити ухвалу слідчого судді про проведення обшуку для перевірки права на обшук та уважно ознайомитись зі змістом ухвали:

У разі коли без захисника розпочато обшук, він повинен проводитись на підставі ухвали слідчого судді. Перед проведенням обшуку прокурор або слідчий повинен пред’явити ухвалу слідчого судді та надати копію ухвали особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності – іншій присутній особі.

Після отримання копії ухвали, якою надано дозвіл на обшук, слід її уважно вивчити та встановити наступні відомості:

– термін дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тому необхідно уважно вивчити, чи є вказана ухвала чинною на момент проведення обшуку;

– перевірити, яке житло чи інше володіння особи може бути піддане обшуку:

під час вивчення ухвали слідчого судді необхідно звернути увагу на адресу проведення обшуку. В ухвалі слідчого судді має бути зазначено, в якій частині житла чи іншого володіння особи надано дозвіл на проведення обшуку. Найчастіше слідчі судді в ухвалі вказують наступне: «дозволити слідчому А. провести обшук у приміщенні за адресою:___, яке належать на праві власності Б., лише в частині, що використовується В.». Таким чином, слідчий суддя обмежує особу, котра проводить обшук, в території його проведення. Тобто, обшук повинен проводитись лише в тій частині приміщення, на котре наданий дозвіл.

3. Викликати власника або володаря житла чи іншого володіння особи:

Вимагати від слідчого або прокурора вжити належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Слід звернути увагу на те, що відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України це є обов’язок слідчого або прокурора.

4. Встановити наявність понятих:

Відповідно до абз. 2 ч. 7 ст. 223 КПК України обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов’язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. Зазначена норма встановлює, що поняті повинні бути присутні при проведенні такої слідчої дії як обшук. Але на практиці виникають такі випадки, коли слідчий або прокурор залучають до проведення обшуку понятих лише на ту частину часу, коли слідчий чи прокурор пред’являє ухвалу про проведення обшуку та під час вручення копії такої ухвали. Після чого понятих відпускають та повертають їх для підписання протоколу обшуку. Але, з огляду на вимоги п. 2 ч. 7 ст. 223 КПК України зазначені дії є незаконними, оскільки поняті обов’язково повинні бути присутні під час обшуку з самого початку та до завершення обшуку, тому необхідно вимагати обов’язкової участі в проведенні обшуку двох незацікавлених понятих. У «чужих» понятих вимагати документи, що засвідчують особу, а підставою для такої вимоги є Ваш сумнів в їх незацікавленості.

5. Необхідно пам’ятати, що слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку (ч. 3 ст. 236 КПК).

6. Наполягати на присутності всіх учасників обшуку в одному приміщенні або його частині. Тобто не допускати, щоб слідчий, прокурор та оперативні співробітники перебували одночасно в різних приміщеннях за відсутності двох понятих та осіб, які займають приміщення. Тому під час проведення обшуку не можна залишати нікого з «групи осіб, які беруть участь у обшуку» без нагляду учасників обшуку.

7. Необхідно вимагати повного та чіткого переліку всіх вилучених предметів та документів у протоколі обшуку. Всі зауваження щодо порядку проведення обшуку та вилучення речей обов’язково вносити до протоколу обшуку (якщо зауважень багато, та у протоколі не вистачає місця, можлива подача окремої заяви з відміткою у протоколі про подачу такої заяви). Тому, перш ніж поставити свій підпис – треба власноручно занести до протоколу свої зауваження, якщо при проведенні обшуку допущені будь-які порушення або якщо в протоколі невірно відображено те, що відбулося. Пересвідчитися, що в протоколі відсутні «пусті місця».

Якщо в ході обшуку виявлені компрометуючі документи або предмети, краще прийняти рішення про утримання від підписання протоколу обшуку без адвоката та дачі будь-яких пояснень, або навпаки – підписати протокол із зауваженнями.

8. Переконатись, що протокол підписаний усіма учасниками, які брали участь у проведенні процесуальної дії, та вимагати залишити Вам примірник протоколу та опису вилученого.

Перевірити, щоб на кінець проведення обшуку у Вас на руках залишилась копія ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшукукопія протоколу обшуку зі всіма додатками та описом вилученого майна.

Таким чином, дотримуючись цих основних правил, Ви зможете не припуститися серйозних процесуальних помилок, від яких залежить Ваш подальший захист та можливість повернення незаконно вилученого майна правоохоронцями.

Джерело

Останні записи в лекторії

Нас підтримали

Підтримати альманах "Антидот"