Особливості допиту неповнолітнього

08.09.2017

Опис

Кримінально-процесуальне законодавство України передбачає особливості допиту малолітніх або неповнолітніх осіб, які зумовлені їх віковими та психофізіологічними характеристиками.

Вам, як представнику або захиснику неповнолітнього, необхідно до проведення допиту встановити психологічний контакт із дитиною, акцентувати увагу на потенційних питаннях слідчого, роз’яснити положення ст. 63 Конституції України.

Інструкція

– Малолітня особа – це дитина до досягнення нею 14 років. Неповнолітня особа – це малолітня особа, а також дитина у віці від 14 до 18 років. Проте КПК України не встановлює мінімального віку, з якого особа може бути допитана в якості свідка або потерпілого.

– Набуття неповнолітнім повної цивільної-правової дієздатності до досягнення 18 років за наявності підстав, передбачених Цивільним кодексом України, не впливає на застосування положень ст. 226-227 КПК.

– Допит малолітньої або неповнолітньої особи проводиться обов’язково у присутності законного представника, педагога або психолога, а за необхідності – лікаря.

– Присутність лікаря визнається необхідною, як правило, у разі відсталості у фізичному чи розумовому розвитку допитуваного, його хворобливості. Для вирішення цього питання у конкретній ситуації призначається комплексна психолого-психіатрична експертиза.

– Допит неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого здійснюється у присутності захисника.

– Допит малолітньої або неповнолітньої особи не може продовжуватися без перерви понад одну годину, а загалом – понад дві години на день. Проте тривалість перерви законодавством не встановлена. Питання вирішується на розсуд слідчого з врахуванням особливостей кожної дитини (віку, процесуального статусу, психічного здоров’я тощо).

– Особи віком до 16 років не попереджаються про кримінальну відповідальність за відмову від давання показань і за завідомо неправдиві показання. Їм лише роз’яснюється обов’язок про необхідність давання правдивих показань.

Важливо

При проведенні даної процесуальної дії слідчий зобов’язаний дотримуватись вимог щодо «Опитування дитини», передбачених у Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства. Серед них:

а) проведення опитувань дитини без необґрунтованої затримки, відразу після повідомлення фактів компетентним органам;

b) проведення опитувань дитини, якщо це необхідно, у спеціально обладнаному та прилаштованому для цих цілей приміщенні;

c) проведення опитувань дитини особою, спеціально підготовленою для цих цілей;

d) проведення всіх опитувань дитини одними й тими самими особами, якщо це можливо та де це доцільно;

e) якомога меншої кількості опитувань і настільки, наскільки це є вкрай необхідним для цілей кримінального провадження;

f) можливості супроводження дитини її законним представником або, де це доцільно, дорослим, якого вона сама вибирає, якщо стосовно цієї особи не буде винесено мотивованого рішення про інше.

Законодавство

Конституція України   – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17

Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства – http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_927

Конвенція ООН про права дитини – http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_021

 Автор консультації: Адвокат Олена Дроздова 

Додані файли: Порада по неповнолітньому.doc
Джерело

Останні записи в лекторії

Нас підтримали

Підтримати альманах "Антидот"