Основні порушення під час допиту свідка

08.05.2018

КОРИСНІ ШАБЛОНИ: Основні порушення при проведенні процесуальних (слідчих ) дій: затримання, повідомлення про підозру, допит свідка, допит підозрюваного, обшук, огляд місця події, тимчасовий доступ до речей та документів та інше

Додаток № 1

до протоколу допиту від ______________

відносно____________________________

____________________________________

(ПІБ особи)

по кримінальному провадженню від

______________ року

№ __________________________________

Зауваження адвоката __________________ до протоколу допиту свідка:

 • Не було роз’яснено права, передбачені статтею 63 Конституції України;
 • Не було роз’яснено права, передбачені статтею 18 КПК України;
 • Не було роз’яснено права, передбачені статтею 66 КПК України;
 • В порушення ч.1 ст. 66 КПК України свідку не повідомлено у зв’язку з чим і в якому кримінальному провадженні він допитується;
 • В порушення ч.1 ст. 66 КПК України свідку заборонено користуватися під час давання показань та участі у проведенні інших процесуальних дій правовою допомогою адвоката;
 • В порушення ст. 104 КПК України в протоколі допиту свідка не зазначено відомостей про фіксування процесуальної дії під час досудового розслідування за допомогою технічних засобів;
 • В порушення ст. 104 КПК України свідку відмовлено у клопотанні про внесення тексту показань до протоколу при фіксуванні допиту технічними засобами;
 • В порушення ст. 104 КПК України описова частина протоколу не містить відомості про послідовність дій, отримані в результаті процесуальної дії відомості, важливі для цього кримінального провадження, в тому числі виявлені та/або надані речі і документи;
 • В порушення ч.4 ст. 104 КПК України учасникам процесуальної дії не було надано можливості ознайомитись із текстом протоколу перед його підписанням;
 • В порушення ч.2 ст. 224 КПК України допит свідка продовжувався без перерви понад дві години;
 • В порушення ч.2 ст. 224 КПК України допит свідка продовжувався в цілому понад вісім годин на день;
 • В порушення ч.3 ст. 224 КПК України перед допитом не було встановлено особу;
 • В порушення ч.3 ст. 224 КПК України перед допитом особі не було роз’яснено її права;
 •  В порушення ч.3 ст. 224 КПК України перед допитом особі не було роз’яснено порядок проведення допиту;
 • В порушення ч.7 ст. 224 КПК України не задоволено бажання допитуваної особи викласти свої показання власноручно;
 • В порушення ч.3 ст. 224 КПК України в протоколі не містяться відомості про всіх осіб, які присутні під час проведення процесуальної дії;
 • В порушення ч.3 ст. 224 КПК України свідку не надано компетентного перекладача;
 • В порушення ч. 2 ст. 107 КПК України не було заздалегідь (за три години) повідомлено про застосування технічних засобів фіксування процесуальної дії;
 • Адвокату не було надано можливості задати питання з питань, що стосуються предмета допиту (ч. 9 ст. 224, ч. 1 ст. 96, п. 25 ч. 1 ст. 3 КПК України);
 • Учасникам процесуальної дії не було надано можливості ознайомитись із текстом протоколу перед його підписанням (ч. 4 ст. 104 КПК України);
 • Не було пред’явлено витяг з ЄРДР, у зв’язку із чим не було дотримано вимог ч. 1 ст. 66  КПК України;
 • Вчинявся тиск на свідка (в порушення ч. 4, ч. 8 ст. 224, ст.89 КПК України);
 • Свідку ставились навідні питання (в порушення ст. 352 КПК України);
 • Адвокату заборонили здійснювати фотозйомку, аудіо-та/або відеозапис (в порушення ч. 5 ст. 224 КПК України, п. 8 ч. 1 ст. 20 ЗУ «Про адвокатуру»)
 • Не дозволили свідку/підозрюваному скористатись приміщенням санітарно-гігієнічного призначення (катування згідно з нормами Європейського права);
 • В порушення ч. 4 ст. 223 КПК України слідча дія проводилась у нічний час (з 22:00 до 06:00);
 • В порушення ч. 1 ст. 224 КПК України при проведенні допиту службова особа відмовилась погоджувати місце допиту;
 • В порушення ч. 6 ст. 224, ст. 66 КПК України не було дозволено скористатись нотатками, робити записи.
 • Покази були перефразовані, не надали викласти обставини у своїй інтерпретації в порушення п. 7 ч. 1 ст. 66 КПК України.
 • В порушення п. 6 ч. 1 ст. 66  КПК України витрати, пов’язані з викликом для давання показань не були відшкодовані.
 • В порушення ст. 87 КПК України докази отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 • В порушення ст. 87 КПК України докази отримані внаслідок катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність особи, поводження або погрози застосування такого поводження;
 • _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Даний додаток є невід’ємною частиною зазначеного протоколу допиту.

__________________р.

Автор консультації: Адвокатське бюро “Герасько і партнери”

Джерело

Останні записи в лекторії

Нас підтримали

Підтримати альманах "Антидот"